Kodin ja koulun yhteistyö työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Juha Nivala, pj., sivistyslautakunnan puh.joht.
 • Sari Alajoki, sivistyslautakunnan jäsen
 • Oppilaskuntien edustajat:
  • Jasmine Ylitalo, Merenojan koulun edustaja
  • Jenni Jaatinen, alakoulujen edustaja
 • Johtokuntien edustajat:
  • Sirpa Soukka, Merenojan koulu
  • Tiina Nevanperä, alakoulujen edustaja
 • Vanhempainyhdistysten edustaja, Henna Mäyrä
 • Matti Laulainen, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja
 • Maria Seppä, luokanopettaja

 

Kodin ja koulun yhteistyö työryhmän tehtävä

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhtenäiskoulun ja huoltajien välisen yhteistyön ja viestinnän periaatteista ja toimintamuodoista. Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä oppilaita, henkilöstöä ja huoltajia työhön osallistaen.

Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 31.12.2017.