Merenojan yhtenäiskoulun ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata projektin etenemistä yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa.

Ohjausryhmä koostuu luottamushenkilöistä.

 • Pekka Märsylä, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 • Raili Myllylä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Juha Nivala, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
 • Tarmo Hihnala, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
 • Valtuustoryhmien puheenjohtajat:
  • Erkki Aho
  • Veli Ainali
  • Hanna Halmeenpää
  • Eija Pahkala
  • Hanna Saari
  • Sirkka Alho
  • Jorma Untinen
  • Timo Suni
  • Lek Pernu
 • Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja

 

Ohjausryhmän tehtävä

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata projektin etenemistä yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa.  Se toimii koko projektin ajan rakennustöiden valmistumiseen saakka. Se kokoontuu päättämällään tavalla.

Kaikki suunnitteluryhmän muistiot toimitetaan ohjausryhmälle tiedoksi. Ohjausryhmä määrittelee, kuinka projektin tiedotus järjestetään; missä tiedottaminen tapahtuu esim. projektin kotisivut ja kuka/ketkä tiedottavat.