Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

  •  Pauliina Halla-Aho, pj., erityisopettaja
  • Sari Ängeslevä, palvelupäällikkö
  • Tanja Tiihonen, koulunkäyntiavustajien edustaja
  • Heidi Pallari, kuraattorien edustaja
  • Jyri Mäkinen, opettajien edustaja
  • Päivi Alho, JHLn edustaja
  • Teija Roukala, terveydenhoitaja

 

Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmän tehtävä

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se määrittää yhtenäiskoulun oppilashuollon ja oppimisen tuen keskeiset suuntaviivat, keskeiset käytännön toimintaperiaatteet ja toimintatavat sekä esittää näkemyksensä tarvittavista resurssien uudelleenjärjestelyistä.

Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 30.5.2016. Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä henkilöstöä työhön osallistaen.