Merenojan yhtenäiskoulun pedagogisen suunnittelun työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Teuvo Tuorila, pj., rehtori
 • Riku Saksholm, rehtori
 • Simo Törnvall, koulunjohtaja
 • Esko Valikainen, koulunjohtaja
 • Jari Ylikulju, rehtori, sivistystoimenjohtaja Merijärvi, asiantuntija
 • Jouko Arvo, koulunjohtaja
 • Juho Silvasti, rehtori
 • Heidi Tirri, luokanopettaja, Pohjankylän koulu
 • Marjo Märsylä, aineenopettaja, Merenojan koulu
 • Jukka Ojala, asiantuntija
 • Pentti Rautakoski, asiantuntija

 

Pedagogisen suunnittelutyöryhmän tehtävä

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se asettaa ne keskeiset opetukselliset ratkaisut ja tavoitteet, joiden avulla yhtenäiskoulun mahdollisuudet ja hyödyt toteutuvat. Uuden yhtenäiskoulun opetuskäytänteitä määrittäessään työryhmän tulee erityisesti huomioida oppimiseen ja kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen lisäksi yhteisöllisyys, oppilaiden ja henkilöstön viihtyvyys, oppilaiden osallisuus, koulupäivän toiminnallisuus/liikunnallisuus sekä digitalisaation mahdollisuudet.

Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 30.5.2016.  Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä henkilöstöä ja oppilaita työhön osallistaen.