Suunnitteluryhmä on Merenojan yhtenäiskoulu projektin koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on vastata projektin toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Suunnitteluryhmään on nimetty seuraavat henkilöt:

 • Jukka Puoskari, pj., kaupunginjohtaja
 • Marko Raiman, tekninen johtaja
 • Esa Säkkinen, pääsuunnittelija
 • Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja
 • Esa Siirilä, sivistysjohtaja
 • Riku Saksholm, rehtori
 • Juho Silvasti, rehtori
 • Teuvo Tuorila, rehtori
 • Jouko Arvo JUKO ry:n edustaja
 • Katriina Silvasti, opettajien edustaja
 • Ville Kalliokoski, oppilaskuntien edustaja

 

Suunnitteluryhmän tehtävä

Suunnitteluryhmä on projektin koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on vastata projektin toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Muut ryhmät toimittavat suunnitteluryhmälle työnsä loppuraportin ja muut suunnitteluryhmän mahdollisesti pyytämät selvitykset ja kannanotot.

Ryhmä toimii koko projektin ajan rakennustöiden valmistumiseen saakka.