Tila- ja aluesuunnitteluryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Esa Siirilä, pj., sivistysjohtaja
 • Marko Raiman, tekninen johtaja
 • Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö
 • Riku Saksholm, rehtori
 • Juho Silvasti, rehtori
 • Jukka Isopahkala, Janne Tölli, koulujen johtokuntien edustajat
 • Esa Säkkinen, pääsuunnittelija, ART-palvelu Säkkinen Esa
 • Jani Mahlakaarto, rakennuttajakonsultti, Projektipalvelu Prodeco Oy
 • Rakennesuunnittelija
 • LVIS – suunnittelija
 • Jouni Permi, työsuojeluvaltuutettu
 • Paula Kumpula, ruokahuoltopäällikkö, asiantuntija
 • Erja Tavasti, siivoustyönjohtaja, asiantuntija
 • Jukka Stolp, kaupunginpuutarhuri, asiantuntija

 

Tila- ja aluesuunnitteluryhmän tehtävä

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys yhdessä suunnitteluryhmän kanssa yhtenäiskoulun tilaratkaisuista. Opetus- ja työskentelytilojen tulee olla toimivia, monikäyttöisiä/muuntuvia, turvallisia ja viihtyisiä. Työryhmä huomioi valmistelemassaan esityksessä eri-ikäisten oppijoiden tarpeet opetustilojen ja välituntialueiden osalta. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä suunnitteluryhmän kanssa.

Työryhmän työ päättyy 31.12.2016.