Covid logo

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden ohjeistus koronavirusinfektiolta suojautumiseen, koronavirustestaukseen ja infektio-oireisiin suhtautumiseen.

Päivitetyt ohjeet hengitystieinfektio-oireisille lapsille ja nuorille

  • Jos oppilas on selkeästi infektio-oireinen => ei saa tulla kouluun eikä varhaiskasvatukseen
  • Kun selkeät oireet lieventymässä oireiden kestettyä vähintään 5 vuorokautta => voi tulla takaisin kouluun tai varhaiskasvatukseen
  • Jos oppilaalla erittäin lievät ja pitkittyneet oireet (yli 5 vuorokautta) => voi tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen

Yleisesti

  • Selkeästi infektio-oireisena ei tule tulla kouluun/varhaiskasvatukseen. Tämä pätee aina, ei vain korona-aikana, sillä kaikki hengitystie/ripulitaudit tarttuvat.
  • Kuumeisen infektion jälkeen tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä ennen kuin lapsi/nuori voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun.

Milloin koronatesti

Oireisena kannattaa tehdä kotitesti. Jos lapsella/nuorella on vasta alkanut ylähengitystieinfektio-oireita ja kotitesti näyttää negatiivista, kouluun ei saa kuitenkaan mennä ennen kuin oireet ovat lievittyneet.

Jos oireet vaativat terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottoa, terveyskeskuksessa voidaan ottaa PCR-testi hoidontarpeen arvion perusteella, Jos vanhempi tarvitsee todistuksen sairaan lapsen hoidosta, kannattaa ottaa yhteys terveyskeskukseen.

Muita ohjeita

  • Jos lapsi sairastuu hoito- tai koulupäivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa, tarvittaessa aikuisen valvonnassa. Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa, voi hänen oireeton sisaruksensa osallistua varhaiskasvatukseen.
  • Oireeton lapsi voi mennä kouluun ja varhaiskasvatukseen, vaikka perheessä olisi epäilty tai todettu koronavirustartunta. Suositus olisi kuitenkin pitää kaikki lapset kotona, jos se on mahdollista silloin, kun perheessä epäillään tai on todettu koronavirustartunta.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja tuottajat vastaavat varhaiskasvatusympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.  Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuu erityiseen riskiryhmään kuuluvia lapsia, tulee heidän osallistumiseensa kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.
  • Noudata aina koulujen ja varhaiskasvatuksen omia ohjeistuksia.