Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat. Jos toinen vanhemmista on kotona esim. äitiyslomalla, lapsi ei ole oikeutettu osallistumaan toimintaan.

Toimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen (1.) ja toisen (2.) vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Lukuvuonna 2021 alkaen järjestetään aamutoimintaa (klo 6.30 – 10.30) ja iltapäivätoimintaa (klo 12 – 17.00). Minimimäärä osallistujille on kahdeksan (8) lasta, jotta toiminta toteutuu. Toimintaa järjestetään koulujen työvuoden aikana koulupäivinä. Lisäohjeistus liitteenä oikealla Aamu -ja iltapäivätoiminnan hakuohjeet.

Hakuaika lukuvuodelle 2021-2022 alkaa 1.2.2021 ja päättyy 13.2.20201 Päätöksien tiedoksianto viikolla 12.