Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen.

Toimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Aamutoimintaan (klo 7 – 9) ja iltapäivätoiminnan (klo 12 – 16.30) järjestäminen edellyttää 8/ryhmä lapsen osallistumista. Toimintaa järjestetään ainoastaan koulupäivinä.