Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat. Jos toinen vanhemmista on kotona esim. äitiyslomalla, lapsi ei ole oikeutettu osallistumaan toimintaan.

Toimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Aamutoimintaan (klo 7 – 10) ja iltapäivätoiminnan (klo 12 – 16.30) järjestäminen edellyttää 8/ryhmä lapsen osallistumista. Toimintaa järjestetään koulujen työvuoden aikana koulupäivinä. Lisäohjeistus liitteenä oikealla Aamu-ja iltapäivätoiminna hakuohjeet.

Hakuaika lukuvuodelle 2020-2021 alkaa 4.2.2020 ja päättyy 29.2.2020. Päätöksien tiedoksianto viikolla 12.