Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat. Jos toinen vanhemmista on kotona esim. äitiyslomalla, lapsi ei ole oikeutettu osallistua toimintaan.

Toimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen (1.) ja toisen (2.) vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Aamupäivätoimintaa järjestetään (klo 6.30 – 10.30) ja iltapäivätoimintaa (klo 12 – 17.00). Minimimäärä osallistujille on kahdeksan (8) lasta, jotta toiminta toteutuu. Toimintaa järjestetään koulujen työvuoden aikana koulupäivinä. Lisäohjeistus liitteenä oikealla Aamu -ja iltapäivätoiminnan hakuohjeet.

Hakuaika lukuvuodelle 2022-2023 on avautunut. Hakuaika päättyy 11.5.

Linkki hakuun ja lisäohjeet liitteenä oikealla

eDaisy-asioinnissa