Koulujen kerhotoiminnassa tavoitellaan monipuolista lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka lukuvuoden ja lukuvuosien aikana vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminta on oppilaalle vapaaehtoista. Lukuvuosittain kerhotoiminta on sisältänyt eri urheilulajeja, kädentaitoja, musiikkia, kokkikerhoja, shakkia ja ranskankielen oppimista.

Liikuntaa voi harrastaa monipuolisesti kerhotoiminnan lisäksi myös välituntien aikana kaikilla kouluilla.

Koulujen kerhotoiminnan järjestämisestä vastaa Kalajoki Akatemia yhdessä koulujen kanssa.

Oppilaskunta

Oppilaskunnalla on tärkeä rooli ala- ja yläluokkien toiminnassa. Ne tukevat ja kehittävät oppilaiden osallisuutta koulujen toiminnan kehittämisessä. Oppilaskunta rohkaisee ja opastaa oppilaita ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta ja lisää oppilaiden viihtyvyyttä koulussa edistäen myös oppilaiden harrastustoimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat, joista  valitaan edustajat oppilaskunnan hallitukseen.