Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään monin eri tavoin. Tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä on tarpeellista, jotta lapsen ja nuoren koulutyö onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan perusmuoto on opettajien ja huoltajien yhteydenpito oppilaan oppimisen edistymisessä sekä yhteisöosaamisessa suhteessa muihin oppilaisiin ja koulun henkilöstöön. Tyypillisin tämän yhteydenpidon päivittäinen muoto ovat Wilma -viestit.

Muita koulun ja kodin välisen yhteistyön muotoja ovat

  • vanhempainillat
  • vanhempainvartit
  • arviointikeskustelut
  • luokkatoimikunnat
  • vanhempainyhdistykset
  • johtokunnat
  • avoimet ovet
  • juhlat
  • yhteiset retket