Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskouluikäisille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatuksessa
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen
  • pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • järjestää oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset tutkimukset
  • suun terveydenhuolto

Oppilas käy määräaikaisessa terveystarkastuksessa vuosittain. Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin ja oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy oppilaan ja vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa.

Määräaikaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa

Terveystarkastus 1 lk laaja 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk laaja 6 lk 7 lk 8 lk laaja 9lk
Terveydenhoitaja X X X X X X X X X
Lääkäri X X X

Suun terveystarkastukset tehdään yleensä koulupäivän aikana Kalajoen hammashoitolassa. Koululaiselle järjestetään hammaslääkärin tekemä suun terveystarkastus ensimmäisellä, kolmannella, viidennellä ja seitsemännellä luokalla. Suun terveystarkastuksessa arvioidaan hoidon tarve ja tehdään jatkohoitosuunnitelma.