Perusopetuksella on kasvatus ja opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Kalajoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa.

OPS2016 opetussuunnitelman arviointiosiota (luku 6) työstetään opettajien työryhmissä. Arviointiosio (luku 6) valmistuu syksyn 2016 aikana.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1 – 6 osalta 1.8.2016, vuosiluokkien 7 – 9 osalta porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.