Ruoka- ja siivouspalvelut tekevät saumatonta yhteistyötä, hyödyntäen henkilöstön osaamista ja työaikaa, järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja yhteishankintoja sekä panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut muodostuvat kahdesta palveluyksiköstä:

  • ruokapalvelut
  • siivouspalvelut

Ruokapalvelut

Kalajoen kaupungin ruokapalvelut toimivat tukipalveluina kaupungin muille palveluille. Ruokapalveluiden tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa laadukas, turvallinen sekä kustannustehokas ateria kullekin asiakasryhmälle. Ammattinsa osaava henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti käyttäen ensiluokkaisia ja turvallisia elintarvikkeita. Suunnittelun pohjana käytämme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Päivittäin valmistetaan n. 2 400 lounasta.

Palveluja tarjotaan päiväkotien, ryhmäperhepäiväkodin ja koulujen asiakkaille sekä henkilöstölle.

Merenojan yhtenäiskoulun keittiö valmistaa ruuan Merenojan yhtenäiskoulun ja lukion sekä väljennystilana toimivan Vuorenkallion koulun oppilaille.

Raution monitoimitalon keittiö valmistaa monitoimitalossa olevien koulun ja päiväkodin aterioiden lisäksi ruuan myös Rautiossa sijaitsevalle Kivirinteen päiväkodille ja Pahkalan varhaiskasvatuskeskukseen.

Raumankarin yhtenäiskoulun keittiö valmistaa ruuan omassa koulussa ruokaileville sekä kolmelle Himangalla toimiville Satumajakan päiväkodin yksiköille; Pikku Puikkareille, Seiliin ja Amiraaleille.

Marttilantien päiväkodin keittiö valmistaa ateriat omassa päiväkodissa ruokaileville sekä lounasruuan Tyngän aluekoululle ja kahdelle yksityiselle päiväkodille.

Mäntylän ja Satumajakan päiväkotien keittiöillä valmistetaan ateriat omien yksiköiden asiakkaille.

Yhden koulun ja kolmen päiväkotiyksikön yhteydessä toimii jakelukeittiöt, joissa työskentelee ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstöä.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut toimivat tukipalveluna, tarjoten ylläpito- ja perussiivousta kaupungin kohteisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on noin 19981 m², joka koostuu lähinnä koulujen, päiväkotien ja toimistojen siivouksesta .

Tavoitteena on luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeisimmät palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut, jotka tehdään siivoustyön mitoituksen mukaisesti.

Tavoitteenamme on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa.