Ravitsemus

Hyvän ravitsemuksen kriteerit otetaan huomioon prosessin jokaisessa vaiheessa, elintarvikkeiden hankinnasta ruoan valmistukseen. Ruokalistan suunnittelun pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Näiden lisäksi huomioidaan kunkin asiakasryhmän erityistarpeet: päivähoitoikäisillä lapsilla on omat suosituksensa, samoin koululaisilla ja ikäihmisillä omansa.

Erityisruokavaliot valmistetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, lääkärin- tai terveydenhoitajan ajantasaisen todistuksen perusteella. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan myös huomioon. Lasten ja nuorten ravitsemussuositukset toteutuvat, kun koulu- ja päiväkotiateriat nautitaan suunnitellun mukaisesti, sisältäen pääruuan, salaatin, perunan/riisin/pastan, leivän, ravintorasvan ja maidon/piimän.

Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliot tulee ilmoittaa kirjallisesti erillisellä erikoisruokavaliolomaketta käyttäen joko lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen avulla, jossa selviää tarkka erityisruokavalion tarve. Myös uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset tulee ilmoittaa kirjallisella lomakkeella. Kouluissa ja päiväkodeissa ilmoitukset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen syksyn toimintakauden alkua ja kouluissa viimeistään syyslukukauden alkaessa. Ilmoitukset tulee toimittaa keittiöhenkilökunnalle.

Huomioitavaa erityisruokavaliossa: Sairauden vaatimista erityisruokavalioista täytyy toimittaa lääkärintodistus. Pitkäaikaissairauksissa, kuten diabetes, terveydenhoitajan ilmoitus keittiöön riittää. Mahdollisten ruokavaliokokeilujen alku- ja loppupäivä tulee ilmoittaa kirjallisesti. Pyydämme ilmoittamaan keittiöön, mikäli esim. ruoka-aineallerginen lapsi ei osallistu päiväkoti- tai kouluruokailuun tai ateriapalvelun asiakkaalle ei toimiteta ruokaa poikkeustilanteissa.