Päiväkoti Satumajakka

Satumajakka tarjoaa varhaiskasvatusta noin kahdeksallekymmenelle lapselle. Satumajakan päätalo Peltotiellä toimii jatketulla aukioloajalla arkipäivisin. Jatketulla aukioloajalla tarkoitetaan ennen klo 6 alkavaa ja klo 18 jälkeen päättyvää varhaiskasvatusta. Ryhmiä on viisi, Kipparit, Kapteenit ja Puikkarit toimivat Peltotiellä, Pikku Puikkarit Väinönkujalla ja Matruusien ryhmä sijaitsee Mastotiellä, luonnonkauniilla rauhallisella paikalla, missä lähimaasto on ihanteellinen lasten kanssa toimimiselle. Matruusien ryhmä tarjoaa esiopetusta ja muissa ryhmissä lasten ikäjakauma on nollasta viiteen.

Päiväkoti Satumajakassa liikunta on luonnollinen osa päiväkodin arkea. Liikunnan avulla tuemme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä yhdessä muiden oppimisen alueiden kanssa. Päiväkodissamme kannustetaan lapsia liikkumaan sekä omaehtoisesti, että suunnitelmallisesti ohjatuilla liikuntatuokioilla. Tavoitteenamme on välittää lapsille liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä sekä saattaa liikunta luontevaksi osaksi lapsen elämää.

Satumajakalla ja sen lähialueella on tarjota erinomaiset puitteet monipuoliselle liikkumiselle. Iso piha-alue pallokenttineen, urheilukentän ja lähimetsän läheisyys sekä liikuntasalien runsas käyttö mahdollisuus suorastaan koukuttavat liikkumaan.

Monipuolisen liikuntakasvatuksen suunnittelusta vastaa toimikausittain valittu liikuntavastaavien tiimi, jonka tehtävänä on huolehtia, että varhaiskasvatuksen valtakunnalliset liikunnan suositukset huomioidaan päiväkotimme toiminnassa.

Toiminta-ajatuksemme sanoin; Tarjotaan lämpöä, tarjotaan hoivaa, turvallista oloa ja leikin taikaa. Tarjotaan lapselle tukea ja aikaa.