Ryhmis

Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon toimintamuodoista. Ryhmäperhepäiväkodeissa on 8 – 12  hoitopaikkaa 0 – 6 -vuotiaille lapsille. Ryhmäperhepäiväkodin toiminnan perustana on varhaiskasvatus, jossa painottuu hoito ja kasvatus.

Tavoitteena on luoda lapsille kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö sekä antaa lapsille myönteisiä kokemuksia itsensä toteuttamisen kautta. Toimintaan kuuluu perushoidon ohella kädentaitojen harjoittelu, liikkuminen, leikkiminen, musiikki sekä päivittäinen ulkoilu ja lepohetket. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Seili

Ryhmäperhepäiväkoti Seili on 8 paikkainen varhaiskasvatusyksikkö Himangalla. Työntekijöitä on 2-3, lasten lukumäärästä ja hoitoajoista riippuen.