Koivulan ryhmäperhepäiväkodissa on 12 hoitopaikkaa 1 – 5 –vuotiaille lapsille. Työntekijöitä on 3 – 4 lasten lukumäärän ja hoitopäivien pituuden mukaan.

Koivulan ryhmiksen tavoitteena on luoda lapsille turvallinen ja välittävä kasvuympäristö, jonka edellytyksenä on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa. Teemme yhteistyötä mm. seurakunnan, eri oppilaitosten, muiden ryhmisten sekä tarvittaessa erityislastentarhanopettajan kanssa.

Leikki on lapselle luontaista ja tärkeää toimintaa. Leikki kehittää mielikuvitusta, sosiaalisia taitoja sekä tukee kielen kehitystä. Leikin kautta lapsi oppii elämässä tarvittavat tärkeät taidot.

Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeässä asemassa. Syksy- ja kevätkaudella käymme viikoittain liikuntasalilla, jossa on ohjattua toimintaa. Hyödynnämme lähiympäristön liikunta- ja virikemahdollisuuksia esim. leikkikentät, retket, urheilukenttä.

Ruokaillessa opettelemme hyviä ruokailutapoja ja maistamaan kaikenlaisia ruokia. Lapsella on oikeus lepohetkeen, joka määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lapselle annetaan mahdollisuus taiteiden tekemiseen ja kokemiseen. Lapsen luovuutta tuetaan esim. askartelemalla, piirtämällä, värittämällä ja maalaamalla. Laulu- ja musiikkituokioita pidetään säännöllisesti. Lapset käyvät myös esittämässä harjoittelemiaan lauluja ja leikkejä. Lapset nauttivat lukuhetkistä. Kirjaston palveluita hyödynnetään aktiivisesti, esim. lainaus ja satutunnit.

Muutaman kerran vuodessa pidetään teemaviikkoja mm. perinne- ja eläinviikko. Juhlapyhät ovat tärkeässä osassa toimintaa.

”Tarjotaan lämpöä, tarjotaan hoivaa
turvallista oloa ja leikin taikaa.
Tarjotaan lapselle tukea ja aikaa.”