Vaahteramäen ryhmäperhepäiväkoti on 3-6-vuotiaiden lasten 12 paikkainen varhaiskasvatusyksikkö Rautiossa. Työntekijöitä on 3-4, lasten lukumäärästä ja hoitoajoista riippuen. Vaahteramäen ryhmiksen tavoitteena on luoda lapsille kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö sekä antaa lapsille myönteisiä kokemuksia itsensä toteuttamisen kautta. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Toimintaan kuuluu perushoidon ohella kädentaitojen harjoittelu, liikkuminen, leikkiminen, musiikki sekä päivittäinen ulkoilu ja lepohetket.