Talvi ja poika

Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle ovat yksityinen päiväkotihoito, yksityinen ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoitaja, yksityisen hoidon tuki sekä kotihoidon tuki.

Kalajoen kunnassa asuvalle voidaan myöntää palveluseteli varhaiskasvatuksen järjestämiseksi Kalajoella toimivassa yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa ja se rinnastetaan päivähoitolain 11 §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.