Vastaavan kuraattorin virka avoimena

Maankäyttöpalveluiden tavoitteena on luoda kestävä, mielenkiintoinen ja viihtyisä yhdyskuntarakenne

Kalajoen hyvinvointipalvelut hakee VASTAAVAA KURAATTORIA 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaikaa on jatkettu 30.4.2018 klo. 15.00 saakka, aikaisemmin tehtävään jätetyt hakemukset huomioidaan valinnassa.

Vastaava kuraattori on moniammatillisen Lasten ja perheiden palveluyksikön työntekijä, joka työskentelee kouluilla. Kalajoella on kaksi kuraattoria vastaavan kuraattorin lisäksi.

Vastaavan kuraattorin tehtävässä kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto YTM, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja virassa noudatetaan kuuden (6) kk koeaikaa.

Hakemus tulee jättää osoitteessa www.kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta 30.4.2018 klo 15.00 mennessä. Pätevyyden osoittavat todistukset ja ym. esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä työnantajalle lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Sari Ängeslevä p. 044 4691 552, sari.angesleva@kalajoki.fi