Vastaukset työterveyshuollon kilpailutusta koskeviin kysymyksiin

Ohessa vastaukset Kalajoen kaupungin työterveyshuollon sopimusta koskevaan kilpailutukseen.

Linkki hankintailmoitukseen:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-014690 (Ilmoitus on arkistoitu)

 

Kysymykset ja vastaukset

1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee?
Vastaus: vähintään 3 päivää per viikko
2. Jos työterveyslääkäri on paikalla 3 päivää tai 4 päivää per viikko ja lääkärin tulee olla saatavilla joka päivä, niin käykö muille päiville yleislääkäri?
Vastaus: kyllä käy
3. Onko kaupungin kanssa mahdollista ottaa käyttöön erilaisia työterveyttä edistäviä tai riskejä raportoivia järjestelmiä?
Vastaus: kyllä on, niistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen tarpeen ja toiminnallisuuksien mukaan.
4. Työterveyshuollon lääketieteellisestä toiminnasta tulee vastata työterveyshuollon erikoislääkäri. Nimetyn työterveyshuollon erikoislääkärin edellytetään tekevän työterveyshuollon työtä vähintään kolmena (3) päivänä viikossa Kalajoella. Miten loma-ajat, voidaanko järjestää siten, että lääkärillä on tuuraaja?
Vastaus: normaalit loma-aikojen tuuraukset riittävät.
5. Diagnostiikka on hankittava Kalajoen kaupungin terveyskeskuksesta. Mikä on terveyskeskuksen tilanne tuottaa ko. palveluita?
Vastaus: Tilanne on tällä hetkellä hyvä ja toimitusajat kohtuullisia.
6. Onko Kalajoen kaupungilla osoittaa tiloja toiminnalle?
Vastaus: Kalajoen kaupunki auttaa toimitilojen kartoittamisessa. Kaupunki voi tarvittaessa tarkastella omia vapaita toimitiloja ja toimia vuokranantajana, mikäli vapaat toimitilat ovat kulloisenkin vuokraajan tarpeisiin soveltuvat ja vuokrahinta osapuolille sopiva.
7. Työterveyshuollon erikoislääkärin paikallaolovelvoite: Tarjouspyynnössä puhutaan kolmesta päivästä ja sopimuksessa neljästä päivästä. Onko 3 vai 4 päivää / vko?
Vastaus: vähintään 3 päivää per viikko.
8. Sopimuksessa määritelty vastaanotolle pääsyn aikamääreet erilailla kuin tarjouspyynnössä. Sopimuksessa kiireetön aika kahden viikon sisään ja kiireellinen seuraavana päivänä. Onko siis porrastettu erikseen vasteaika kiireellinen ja ei-kiireellinen?
Vastaus: Toimitaan tarjouspyynnön mukaisesti. Kiireellisissä tapauksissa on aika saatava viimeistään seuraavalle arkipäivälle. Näitä  voivat olla tyypillisesti esim. erilaiset sairausvastaanottoon ja kiireellisiin tutkimuksiin liittyvät asiat. Kiireettömissä tapauksissa on aika saatava viimeistään kahden viikon kuluessa ja näitä asioita ovat esimerkiksi kiireetöntä terveysneuvontaa tai terveystarkastuksiin liittyvät asiat.
9. Tarkoittaahan työterveyshuollon erikoislääkäri nimenomaan valmista työterveyshuollon erikoislääkäriä, ei erikoistuvaa?
Vastaus: Lääkärinä voi toimia myös henkilö, joka on erikoistumassa työterveyshuollon erikoislääkäriksi.
10. Montako yritysasiakasta on tällä hetkellä järjestämisvelvollisuuden sopimuksen piirissä?
Vastaus: Kalajoen kaupunki ei ole seurannut aktiivisesti, eikä nykyinen toimija ole raportoinut järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia sopimuksia. Kilpailutettavaan hankintaan liittyy olennaisesti järjestämisvelvollisuus ja jokaisella alueen yrityksellä ja yrittäjällä on oikeus hakeutua, ja palvelun tuottajan on otettava kilpailutettavan hankinnan mukaisin ehdoin haluava yritys tai yrittäjä järjestämisvelvollisuuden piiriin.
11. Laboratoriotutkimukset: Miten turvataan kriittisten tutkimustulosten osalta tarkoituksenmukainen hoitoketju? Vastaako laboratoriotutkimusten tuottaja tästä prosessista, mikäli laboratoriopalvelut ovat eriytettynä Kalajoen kaupungin järjestelmiin?
Vastaus: Kaupunki ja valittu toimija sopivat tarkoituksenmukaisimman toimintatavan ja vastuut ennen toiminnan aloittamista.
12. Kuvantaminen: Onko mahdollista käyttää palveluntuottajan omia palveluita, mikäli lääketieteellisen kiireellisyysluokituksen mukaisesti tutkimus voitaisiin järjestää nopeammin kuin Kalajoen kapupungin tuottamana?
Vastaus: kyllä on, mutta hinta ei saa ylittää millään muotoa sitä hintaa, joka on tarjottu tai mikä se olisi kaupungin tuottamana käyttäen käsittelylisäkerrointa 1,5.
13.  Työterveyslääkärin ja -hoitajan 10 min, 20 min jne. hintojen on perustuttava 60 minuutin hintaan. Esim. 10 minuutin hinnan on pakko olla tuntihinta jaettuna 6:lla, 20 min hinnan on pakko olla tuntihinta jaettuna 3:lla jne.
Vastaus: On tarjoajan asia hinnoitella oma tarjouksensa.
14.  Erikoislääkärikonsultaatioiden hinnat on ilmoitettava 60 minuutin hintana, eikä ”15 tai 20 min”.
Vastaus: On tarjoajan asia hinnoitella oma tarjouksensa.
15. Chat tai muu vastaava sähköinen palvelu: Voiko KELA I -palvelun tuottaa KELA 0 -palveluna, sillä KELA I ei ole tällä hetkellä korvattavaa toimintaa Chat- tai muun etänä tuotetun palvelun osalta? Tässä kohdassa tulisi olla myös aikaperusteinen veloitusmahdollisuus
Vastaus: Chat tai vastaavat tuotteet voi tuottaa Kela 0 -palveluna ja aina Kelan ohjeistuksen mukaisesti. KELA 0 piiriin kuuluvat palvelut sovitaan aina erikseen ennen käyttöönottoa. Hintaliitteessä pyydetään kappalehintaa.
16. Puhelimitse, paperilla tai sähköpostitse annettu konsultaatio, hoito-ohje tai tutkimustulosten kertominen ja reseptin uusimiset (Kelaluokat I ja II): Kohtaa tulisi muuttaa siten, että em. konsultaatiot tulisi tietyn aikaveloituksen perusteella  ja reseptin uusiminen ilman käyntiä olisi oma kohtansa.
Vastaus: Hintaliitteessä pyydetään kappalehintaa. Hintaliitteessä virheellisesti on kaksi eri kohtaa, jossa pyydetään hintaa reseptin uusimiselle. Rivi 45 ”Reseptin uusinta ilman vastaanottokäyntiä” ja  rivit 71 ja 72 : ” Puhelimitse, paperilla tai sähköpostitse annettu konsultaatio, hoito-ohje tai tutkimustulosten kerto kertominen ja reseptin uusimiset (Kelaluokat 1 ja 2)”

Tässä tapauksessa rivien 71 ja 72 ovat määräävät reseptin uusimisen osalta ja ne siirretään osaksi sopimusta. Rivin 45 kohdalla ei ole vaikutusta hinnoitteluun.

 17. ”Tarjoaja sitoutuu hankkimaan ne laboratorio-ja rötgen-tutkimukset kaupungin tk:sta jotka tk pystyy tuottamaan. Mitä nämä tutkimukset ovat? Kaikki liitteissä 1 ja 2 olevat tutkimuksetko?
Vastaus: Kaupungin terveyskeskus pystyy tuottamaan laajasti erilaisia tutkimuksia. Tarjouspyynnön julkaisuhetkellä terveydenhuollon tutkimukset ja hinnoittelut ovat liitteiden 1 ja 2 mukaiset, mutta ne saattavat myös hiukan vaihdella vuosittain. Muutoksista ilmoitetaan palveluntuottajalle.
18. Lausunnot KELA I / KELA II: B-lausuntojen osalta kysyimme linjausta Kelasta, alla vastaus liittyen työntekijöiden itse maksettaviin B-lausuntoihin
”Pääperiaate on, että ehkäisevän työterveyshuollon osalta esim. B-lausunnot kuuluvat työnantajan kustantamaan työterveyshuoltoon (korvausluokka I). Koska sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon työnantaja voi rajata  toimenpidekohtaisesti  (ei rahalla – silloin maksuttomuudenperiaate ei toteudu) esim. työterveyshuoltosopimukseen ( ja toimintasuunnitelmaan)  luetteloimalla  toimenpidekohtaisesti ,mitkä tutkimukset, montako fysioterapiakäyntiä /vuosi jne. työnantaja kustantaa. B-lausunnon voi rajata myös korvausluokan II ulkopuolelle.

Jos työnantaja maksaa B-lausunnon  esim. sairausloman jatkamisen vuoksi, oikeuttaa kustannus työterveyshuollon korvaukseen. Koska sairaanhoidon järjestäminen työterveyshuoltona on työnantajalle vapaaehtoista, voi työnantaja  myös tehdä  työterveyshuoltosopimukseen toiminnoittaiset rajaukset esim. mitkä jäävät  työnantajan kustantaman työterveyshuollon sairaanhoidon ulkopuolelle tai mitkä työnantaja kustantaa.    Rajauksia ei voi tehdä rahamääräisesti, koska silloin palvelut eivät ole maksuttomia työntekijöille. Jos rajauksia ei ole tehty työterveyshuoltosopimukseen, on B-lausunto osa työnantajan kustantamaa sairaanhoitoa.

Sen sijanaan  Ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluva (korvausluokka I) Työterveyshuoltolain  12 §:ssä on säädetty  lausunnon laatimisesta, kun sairausloma on kestänyt 90 päivää,  1 momentin kohdassa 5 a), että  sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 5 a §:ssä tarkoitetun, työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä jatkamismahdollisuuksia koskevan lausunnon laatiminen; lausuntoon on sisällytettävä työterveyshuollon arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä; (20.1.2012/20).

Koska  lausunnon laatimisesta on säädetty työterveyshuoltolaissa, velvoittaa se työnantajan järjestämään kustannuksellaan myös lausunnon laatimisen ja sen edellyttämän työkyvyn arvioinnin.”

Vastaus: Kaupunki noudattaa aina Kela ohjeistuksia ja lainsäädäntöä. Kaupungin omassa ohjeistuksessa työntekijälle maksettavaksi tarkoitettujen lausuntojen osalta tarkoitetaan nimenomaan niitä lausuntoja, joita työntekijät hakevat itse mm. erilaisiin ryhmiin tai tarkoituksiin (mm. omiin vakuutuksiinsa) eivätkä siten ole työterveyshuollon piiriin kuuluvaa ennaltaehkäisevää tai vastaavaa toimintaa. Kaupunki ei ole tehnyt millään muotoa rahamääräistä erottelua.

19. Pystyykö kaupunki ohjaamaan alueen yrityksiä järjestämisvelvollisuuden piiriin?
Vastaus: Jokainen yritys itse päättää, että kuuluuko vai ei järjestämisvelvollisuuden piiriin.
20. Siirtyykö kilpailutuksessa kaupungin henkilöstöä palvelua tuottavalle yritykselle tai onko kaupungilla omaa henkilöstöä työterveyttä tuottamassa tällä hetkellä esim. järjestämisvelvollisuuden osalta? Jos siirtyy, niin mikä on tällaisen henkilöstön kustannus?
Vastaus: Ei siirry, eikä kaupungilla ole tällä hetkellä henkilöstöä, joka tekisi työterveystyötä.
21. Palveluntuottajalta edellytetään kokemusta ja referenssiä vähintään yhden kunnan tai kaupunkiasiakkuuden työterveyshuollon järjestämisestä viimeisen vuoden aikana tämän tarjouspyynnön päiväyksestä. Riittääkö pelkkä kunnalle tai kaupungille järjestetty työterveyshuolto ilman järjestämisvelvollisuutta tähän kohtaan jotta referenssi hyväksyttäisiin?
Vastaus: Kyllä riittää tarjouspyynnön mukaisesti
22. Täyttyykö lääkäriresurssin läsnäolovelvollisuus, jos lääkäri on läsnä etäyhteydellä?
Vastaus: Lääkäri ei voi olla hoitotyössä läsnä etänä eikä etäyhteys korvaa tarjouspyynnössä vaadittua läsnäoloa. Neuvotteluissa lääkäri voi olla läsnä etäyhteydellä, jos siitä sovitaan etukäteen ja se on kyseisessä tapauksessa tarkoituksenmukaista.
23. Sairauspoissaolot on jaettu raportoinnin osalta kolmeen ryhmään; lyhyet, keskipitkät ja pitkät. Voiko palveluntarjoaja käyttää oman potilastietojärjestelmänsä mukaisia rajoja esim. lyhyet alle 3 päivää jne?
Vastaus: Raportoinnin osalta sovitaan parametrit toimintaa aloitettaessa.
24. Sopimuksessa on eri vaatimus erikoislääkärin läsnäololle kuin tarjouspyynnössä. Onko läsnäolo 3 vai 4 päivää?
Vastaus: Vähintään 3 päivää per viikko.

 

Työterveyden kilpailutuksen kysymykset ja vastaukset pdf-tiedostona