Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli 2019 talousarvion

Viiden tähden Kalajoki panostaa kasvuun

Kalajoen 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 11.12.2018.
Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 17.12.2018.

Viiden tähden elinvoimainen Kalajoki kehittyvän matkailukeskuksen ylimääräisine vapaa-ajanviettopalveluineen on entistä valmiimpi tarjoamaan asukkailleen laadukkaita palveluja ja sujuvan arjen. Kokoluokkansa kaupunkeihin verrattuna ylivertaisen palveluvarustuksen myötä Kalajoki on myös entistä valmiimpi ottamaa vastaan alueen kehittyvien yritysten tarvitsemaa työvoimaa Suomesta ja ulkomailta. Tulevan vuoden talousarviossa nousevat esille monipuoliset kaupungin kehittämistoimet, jotka tukevat Kalajoen seudun vahvaa kasvua sekä yksityisiä investointeja alueelle.

Kaupungin talouden tilanne on ollut viime vuosina kireästä kuntatalouden tilanteesta huolimatta kohtuullisella tasolla. Kaupungin vuoden 2018 tulos muodostuu ennakoitua huonommaksi. Tästä huolimatta Kalajoen kaupunki on edelleen taloudellisesti yksi Pohjois-Suomen vahvimmista kunnista. Vuosi 2018 on investointitasolla mitattuna huippuvuosi ja investointitaso on korkea myös tulevina vuosina. Lisäksi kaupungin talonrakennusinvestointeja toteutetaan kiinteistöleasingrahoituksella.

Lähtökohdat tuleville vuosille ovat edelleen talouden näkökulmasta kireät. Kokonaisuutena kuntien taloustilanne on kohtuullisella tasolla suhdannetilanteen sekä kuntien omien toimenpiteiden johdosta, mutta kuntien väliset erot ovat suuria.

Samanaikaisesti kuitenkin kustannuspaineet ovat nousseet viime vuosiin nähden erityisesti palkkaratkaisun sekä kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättymisen johdosta. Korkea investointiohjelma nostaa kaupungin poistojen tasoa. Lisäksi tulevien vuosien investointitarpeet ovat edelleen suhteellisen mittavat ja kaupungin velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää lähivuosina investointien priorisointia ja karsintaa.

Kaupungin investoinnit omalta osaltaan vauhdittavat elinvoiman kehittymistä ja yksityisen sektorin miljardi-investointien myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Keskustan yhdyskuntarakenne on tiivistynyt kauppa- ja kulttuurikeskuksen valmistumisen myötä.

Kalajoen matkailu seuraava merkittävän toteutuksen Marinan rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Marinan alue on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin kiinnostava. Tällä hankkeella Kalajoen matkailukeskus siirtyy seuraavalle tasolle kansainvälisessä matkailussa. Marinan alue toimii luontevana solmukohtana koko Perämeren arktisen meren veneilyssä, merellisessä lomailussa ja virkistäytymisessä.  Alueelle rakentuu palveluiltaan Suomen monipuolisin Marina-alue, jossa yhdistyy uudet merelliset palvelut kolmeen vyöhykkeeseen uuden venesataman ja golfkentän väliin. Näitä palveluja täydentää Marinan alueen ympärillä matkailukeskuksen muu voimakkaasti kehittyvä palveluvarustus. Marinan kaava-alueen ensimmäiset tontit merinäkymin parhaalta hiekkaranta-alueelta tulevat myyntiin vuoden 2019 alussa.

Kaupungin investoinneista omaan palvelutuotantoon Merenojan koulu on luonteva jatko keskustaajaman investoinneille, joilla on tiivistetty yhdyskuntarakennetta ja rakennettu helposti saavutettavia palveluja kuten kauppa- ja kulttuurikeskus.  Merenojan koulusta tulee yhdistettynä Kalajoki Akatemian toiminnan kanssa Pohjois-Pohjanmaan monipuolisin yhtenäiskoulu. Ensimmäisenä valmistuu yhtenäiskoulun yhteyteen täysin uudet liikuntatilat.

Kylien elinvoimaa turvataan valokuituhankkeella, jonka suunnittelu on jo pitkällä. Hanke on Kalajoen Lämpö Oy:n alainen ja iso panostus infrarakentamiseen.

Konserniyhtiöiden kehityksessä huimaa kasvua on kokenut myös Kalajoen Satama. Satama teki viime vuonna liikennemääräennätyksensä ja laituri-investointi mahdollistaa hyvin käynnistyneen konttiliikenteen edelleen kehittymisen.

Kalajoki on sitoutunut terveisiin ja tarkoituksenmukaisiin tiloihin ja valmistautuu terveyskeskuksen vanhan A-osan korvaamiseen uudistiloilla. Kuten monissa Suomen kunnissa, on kiinteistömassan päivittäminen ja kunnossapito haaste myös Kalajoella. Julkisella sektorilla on niukkenevien resurssien aikana välttämätöntä tehdä tilaratkaisuja, joissa vajaakäytöllä olevia heikkokuntoisia tiloja korvataan käyttöasteeltaan paremmassa käytössä olevilla uusilla ja toimivilla tiloilla. Kalajoella on tässä onnistuttu sivistyspalvelujen tilojen ja kaupungintalon osalta. Jatkossa on syytä käydä läpi koko kiinteistömassa.

Toinen haaste alueella on työvoiman saatavuus elinkeinoelämän tarpeisiin. Kalajoen kaupunki on mukana seutukaupunkiverkostossa. Seutukaupunkien yhteisenä tavoitteena on työperäisen maahanmuuton lisääminen erityisesti niillä aloilla, joissa Suomessa on pysyvä työvoimapula. Kalajoen kaupunki on valmistautunut yhdessä paikkakunnalla toimivien oppilaitosten kanssa toteuttamaan seutukaupunkiverkostossa työvoiman saantia helpottavaa hanketta.

 

Kalajoen kaupunki

Jukka Puoskari

kaupunginjohtaja

jukka.puoskari@kalajoki.fi