Viiden tähden Kalajoki vauhdittaa kasvua

Kalajoen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen toiminnallinen tulos on vahva ja talousarvio toteutui suunnitellusti

Kalajoen kaupunki sijoittui puolueettomassa arviossa 18 eri muuttujalla Suomen parhaimpien kuntien joukkoon. Viiden tähden Kalajoki on elinvoimainen ja taloudeltaan vahva kaupunki, jolla on ennätyksellinen määrä hankkeita vireillä.

Kalajoen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen toiminnallinen tulos on vahva ja talousarvio toteutui suunnitellusti. Kaupungin vuosikate oli 5,8 miljoonaa euroa. Tilikauden toiminnallinen tulos on lähes 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 5,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa Kalajoen kaupungin tilikauden aikaisen toi­min­nan olleen tehokasta ja talouden tilanteen jatkuvan tasapainoisena.

Kaupungin verorahoitus kasvoi 1,9 miljoonaa euroa ollen 69,8 milj. euroa. Verotulojen osuus on 39,1 milj. euroa ja ne kasvoivat noin 600 000 euroa. Tuloveroja toteutui merkittävistä kunnallisveron tuottoa alentavista veroperustemuutoksista riippumatta 0,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän (1,5 % kasvu). Kiinteistöverossa positiivisena näkyy tuulivoimaloiden vaikutus, joista vuonna 2016 kertyi kiinteistöveroa noin 350 000 euroa. Asukasta kohti verotuloja kertyi 3 109 euroa (v. 2015 3 048 €/as).

 

Kertaluonteiset erät eivät heikennä talouden kokonaistilannetta

Tilinpäätös 2016 sisältää poikkeuksellisen paljon kertaluonteisia taseen varallisuuseristä tehtyjä kertaluonteisia alaskirjauksia. Kaupunki on päättänyt purkaa yhtiöt, joilla ei ole enää aktiivista toimintaa. Purkamisen seurauksena kaupungille syntyi kirjanpidollista tulosta heikentävää vaikutusta n. 1,4 milj. euroa. Lisäksi käytöstä poistettujen kiinteistöjen osalta kirjattiin lisäpoistoja 0,2 milj. euroa. Näiden vaikutuksesta vuoden 2016 tilikauden hyvä toiminnallinen tulos kääntyy maltillisesti alijäämäiseksi (-0,2 milj. euroa).

”Kalajoen kaupungin vahva talous mahdollistaa kertaluonteisten erien kirjaamisen. Nämä heikentävät tulosta tilivuonna 2016, mutta vastaavasti kaupungin varallisuus kasvoi hankitun maa-alueen myötä miljoonalla eurolla. Lisäksi kiinteistöön toteutuva liikekeskus lisää kaupallisia palveluja ja Kalajoen vetovoimaa.  Kirjanpidollinen tulos kääntyi hetkellisesti alijäämäiseksi, mutta toiminnallinen tulos on ylijäämäinen, mikä on ratkaiseva tulevan kehityksen kannalta. Kalajoen kaupungilla on taseellaan 18,18 milj. euroa kertynyttä ylijäämää”, kertoo talousjohtaja Pirjo Männistö.

 

Investoinnit eivät kasvattaneet velkamäärää

Kaupungin tulorahoitus säilyi vahvana eikä kaupunki lisävelkaantunut. Vuonna 2016 Kalajoen kaupunki investoi yli 7 miljoonalla eurolla. Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi ja keskustan elävöittämiseksi on toteutettu mittava kalajoentien perusparantaminen sekä Ventelän pihapiirin kunnostus, jota jatketaan yhä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on tehnyt rohkean päätöksen yhtenäiskoulusta, joka tarjoaa tulevaisuudessa laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön.

Kaupungin hyvää taloutta vahvistaa entisestään onnistuneen maanhankinnan ja kaavoituksen tuloksena kaupungin 20 milj. euron tonttivaranto. Kesärannan ja Marinan kaavojen toteuttaminen laukaisevat yli 300 miljoonan euron yksityiset investoinnit.

”Kokonaisuutena vuosi 2016 on mennyt hyvin. Hyvä toiminnallinen tulos on ahkeran ja sitoutuneen henkilöstön aikaansaama. Kaupungin vahva talous mahdollistaa tulevaisuudessa mittavien investointien toteuttamisen ja kaupungin voimakkaan kehittämisen”, kiittelee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä.

Lisätietoja
talousjohtaja
Pirjo Männistö
044 4691 378