Viietärniline Kalajoki otsib loomaarsti

hiekalle piirretty kartta Suomesta Kalajoki merkitty pienellä leikkilaivalla

Kalajoki linna keskkonnatervishoiu ühistegevuspiirkonnas (Kalajoki, Merijärvi, Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki) otsitakse praktiseerivat veterinaari Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki piirkonda. Ametikohale võidakse valida ka kaks osalise tööajaga (50% + 50%) töötajat.

Tööülesanded on seotud koduloomade ja väikeloomadega (bürokraatlikud ülesanded puuduvad). Töö hõlmab valvekohustust. Valves tuleb olla igal neljandal nädalavahetusel.

Kvalifikatsiooninõueteks on Soomes tunnustatud veterinaari haridus ja rahuldav soome keele oskus. Valimisel pöörame lisaks kvalifikatsioonile tähelepanu üldisele sobivusele.

Töö nõuab head suhtlusoskust ja võimet iseseisvalt töötada. Oma auto kasutamine on vältimatult vajalik.

Kalajoki linna ühistegevuspiirkonnas töötab 7 praktiseerivat veterinaari ja kaks valveveterinaari.

Palk ja töösuhte tingimused on määratud KVTES-is, TVA-s ja arstilepingus. Põhipalk on 2535 €/kuus. Valvetasu on 1,5-2 korda arstilepingus nimetatud hüvitis.

Veterinaari sissetulekute hulka kuuluvad lisaks makstavale palgale ka klientide makstavad ravikulud (minimaalselt 70–100 € kliendi kohta). Klient peab maksma kinni ka veterinaari sõidutasu (0,47 €/km) ja raviks kasutatud ravimid.

Tööd tuleb alustada alates 21.12.2021 või vastavalt lepingule ja töötamise suhtes rakendatakse katseaega 6 kuud. Valituks osutunu peab enne ametikoha vastuvõtmist esitama aktsepteeritava arstitõendi oma tervisliku seisundi kohta. Ametikohale valitul on katseaeg 6 kuud.

Avaldused esitada veebilehel www.kuntarekry.fi

Või postitada aadressil
Kalajoen kaupunki
Kirjaamo
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki
Finland

Või saata meiliga aadressil: kirjaamo@kalajoki.fi.

Avalduste esitamise lõpptähtaeg on reede 10.12.2021 kl 15.00.

Ametikoha suhtes annab lisateavet keskkonnatervishoiu juht Inkeri Eronen, tel: 044-4691 460, e-post: inkeri.eronen@kalajoki.fi

 

Rohkem infot Kalajoele kolimise kohta leiad Kalajoe kodulehelt https://www.kodiksikalajoki.fi/fi/

www.visitkalajoki.fi

Vaata ka videoid (soome keeles)