Visuaalinen tilastojulkaisu

Kalajoen kaupungin visualisoituun tilastojulkaisuun on koottu keskeisiä väestöä, muuttoliikettä ja työpaikkoja koskevia tietoja. Tilastojulkaisun on tuottanut Tiedolla johtamisen-hanke.

Kalajoen kaupungin visualisoituun tilastojulkaisuun on koottu keskeisiä väestöä, muuttoliikettä ja työpaikkoja koskevia tietoja. Julkaisussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen avointa rajapintaa maksuttomien tietojen osalta. Nämä tiedot päivittyvät automaattisesti kun Tilastokeskus päivittää tietoja.

Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen maksullisia tietokantoja tarkempien tietojen osalta. Nämä tiedot päivitetään raportille manuaalisesti kerran vuodessa. Päivitys on tehty 21.5.2021.

Tilastojulkaisuun pääset tästä.

Päivittyvän julkaisun löydät jatkossa Talous ja strategia-sivulta.