Vuoden 2019 tilinpäätös

Kalajoen kaupungin positiivinen tilinpäätös on myönteinen poikkeus kriisiytyvän kuntakentän joukossa

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2020.

 

Vuoden 2019 tilinpäätös päättyy maltilliseen ylijäämään. Se vaati taloudelta vahvaa kantokykyä, sillä kuntien menokehitys oli aiempaa korkeampi, verotulotilityksistä osa siirtyi vuodelle 2020 ja käytöstä poistettujen kiinteistöjen merkittävät alaskirjaukset heikensivät tulosta. Tilikauden tulos on hyvä ottaen huomioon, että kolme neljästä kunnasta oli ennakkotietojen mukaan alijäämäinen.

 

Kalajoella jatkui viime vuonna positiivisen kehityksen kierre. Usealla eri toimialalla yritystoiminta kehittyi hyvin. Usko tulevaan oli vahvaa ja investointejakin tehtiin edelleen runsaasti. Kaupungin omista investoinneista suurimmat ja näkyvimmät olivat uuden yhtenäiskoulun ja liikuntatilan rakentaminen sekä Marinan kaava-alueen ensimmäisen vaiheen toteutus. Yhtenäiskoulun rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Urheilupuiston yhteyteen toteutettava koulu on herättänyt jo rakennusvaiheen aikana runsaasti mielenkiintoa. Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty yhtenäiskoulu tarjoaa viimeisimpien oppien mukaan toteutettavat opetustilat. Samalla hanke toteutetaan siten, että koulusta tulee terveellinen, turvallinen ja liikkumista tukeva. Koulu on täynnä nykyaikaisia ratkaisuja ja energiatehokkuutta.

 

Vuosi 2020 on kuntataloudelle yhä haastavampi vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi. Kalajoen kaupunki on valmistautunut tilanteeseen mm. perustamalla erillisen infektioyksikön sekä keskittämällä palveluita ja toimimalla viruksen leviämisen estämiseksi. Kaupungin talouden vahva kantokyky kestää edelleen vuosittaista vaihtelua. Vastuullinen pitkäjänteinen taloudenhoito mahdollistaa selviytymisen myös meneillään olevassa poikkeustilanteessa.

 

Keskeisiä tunnuslukuja vuosien 2019 ja 2018 tilinpäätöksistä

2019 2018
Asukasluku 12 373 12 387
Tilikauden tulos M€ 0,015 -1,016
Kertynyt ylijäämä M€ 17,3 17,3
Vuosikate, M€ 5,8 6,1
Vuosikate €/as 471 494
Lainakanta M€ 44,9 43,8
Lainat €/as 3 633 3 540
Nettolainat €/as 2 196 2 091

 

Lisätietoja

kaupunginjohtaja
Jukka Puoskari
puh. 044 4691 200

talousjohtaja
Pirjo Männistö
puh. 044 4691 378