Vuoden 2023 osallistavan budjetoinnin äänestys avoinna 22.2.-15.3.2023

Kalajoen osallistavan budjetoinnin äänestys on alkanut eli kalajokiset pääsevät vaikuttamaan, mihin 30 000 euroa käytetään. Omaa suosikkiaan voi äänestää 12 ehdotuksen joukosta.

Äänestyskohteet

 1. Kalajoen joenrannan siistiminen keskustan alueella
 2. Santaholman rantareitin kunnostus
 3. Himangan kärmekallion liikuntavälineiden uusiminen ja metsänraivaukset
 4. Himangan leikkipuiston kunnostus
 5. Kalajoen leikkipuiston kunnostus
 6. Siirtolapuutarhan perustaminen Kalajoen keskustaajamaan läheisyyteen
 7. Yksi uusi helposti saavutettava tauko-/nuotiopaikka särkille tai kylälle, jota kaupunki huoltaisi
 8. Pikku-Mansikan uimarannan kunnostus ja uusiminen
 9. Koirapuisto hiekkasärkkien alueelle
 10. Kalajoen keskustan skeittiparkin kunnostus
 11. Lintuhotelli (puulaatikoita, paksun korkean puutolpan tai puolikkaan puhelintolpan päässä, jossa on useampia huoneita esim. pääskyille, västäräkeille, sinitiaisille ja muille kolopesiville pikkulinnuille)
 12. Arboretum puiston perustaminen keskustan alueella

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus päättää valittavan kohteen kaupunginjohtajan esityksen perusteella. Toteutus tapahtuu vuoden 2023 aikana. Ehdotuksen toteuttamista seurataan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Äänestäminen Kunta-akkuna -sivustolla

Äänestämään pääset Kunta-akkuna-sivustolla tätä tekstiä klikkaamalla. 

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Äänestykseen edenneet ehdotukset

Ehdotuksia tuli yhteensä 56 kappaletta. Äänestykseen etenivät kaikki toteuttamiskelpoiset ehdotukset. Toteuttamiskelpoisuudessa on huomioitu esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta.

Kalajoen kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Lisätietoja:

Satu Nikupaavo, hallintopäällikkö
puh. 044 4691 249
sähköposti: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi