Yhdyskuntatekniset palvelut kysely

Katukuva ja ympäristöä

300 kuntalaista saa lähiaikoina vastattavakseen mm. katujen ja puistojen hoitoa sekä jätehuollon toimivuutta koskevan kyselyn.

Kysely liittyy valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useissa kaupungissa eri puolilla Suomea. Tulosten luotettavuuden vuoksi kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana kaupungin strategiaa sekä palvelualueen toimintasuunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa.

Tutkimuksen toteuttaa Kalajoen kaupungin toimeksiannosta Suomen Kuntaliiton pääosin omistama FCG. Tutkimuksen tulokset valmistuvat elokuussa.