Yhteistä virtaa -hanke on tuonut musiikkia ja muita taidemuotoja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen syksyyn

Lasten kädet pitävät käsissään kuvakortteja

Yhteisötaidehankkeessa tarjotaan lapsille ja nuorille tilaisuus osallistua taidetoimintaan matalalla kynnyksellä. Näin halutaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, itseilmaisua ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen pääpainona on ollut musiikki, mutta mukana on ollut myös muita taiteen muotoja. Kalajoki Akatemia on saanut hanketta varten Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustuksen.

Yhteisötaide on osallistavaa taidetoimintaa

Yhteistä virtaa -hankkeessa toimintaa suunnittelee ja toteuttaa yhteisömuusikko (LO, KM) Anna Karsikas-Kuusisto. Yhteisömuusikot ovat soveltavan taiteen ammattilaisia, joiden tehtävänä on osallistaa yhteisöjä mukaan musiikin maailmaan. Yhteisötaiteen yleisen määritelmän mukaisesti yhteisömuusikko ei siis niinkään esiinny vaan musiikkia tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja heitä varten. Yhteisömuusikot, kuten muutkin yhteisötaiteilijat, käyttävät aina useita taiteen muotoja yhteisen työskentelyn pohjana. Yhteistä virtaa-hankkeessa toiminnassa on ollut mukana muun muassa sanataidetta, kirjallisuutta sekä kuva- ja käsityötaidetta. 

Lapset soittavat kanteletta tikuilla.
Kanteletyöpajoissa on kokeiltu erilaisia tapoja tuottaa ääntä kanteleella.

Työpajoissa soitinkokeilua ja omia lauluja

Syyslukukauden alusta lähtien hanke on toiminut yhteistyössä kalajokisten koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa. Pääasiallinen työmuoto ovat olleet työpajat, joissa on päästy kokeilemaan rohkeasti uusia soittimia tai musiikin muotoja. Varsinkin varhaiskasvatuksen esiopetuksen yksiköissä pääpainona ovat olleet soittimet. Lähes kaikki Kalajoella kunnalliseen esiopetukseen ja kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuvat ryhmät ovat tähän mennessä päässeet syksyn aikana kokeilemaan ukuleleja, kanteleita sekä erilaisia rumpuja, sekä rakentamaan itse sadeputkisoittimia. Joidenkin eskariryhmien kanssa on heidän toiveestaan tehty ryhmien yhteiset laulut lasten ja henkilökunnan sanoitusten ja musiikillisten ideoiden pohjalta.

Jumppamatoilla punaisia ja sinisiä siipikanteleita, kirja sekä iPad
Kanteletyöpajoissa eskarilaiset ovat päässeet soittamaan satua ja tutustumaan kanteleeseen.

Aikuinen istuu tuolilla sylissään kantele ja kädessään chimes-soitin.

Muissa varhaiskasvatusyksiköissä musiikkituokiot- ja työpajat ovat sisältäneet paljon laulua, soittamista, äänimaisemia sekä musiikkitarinoita, tanssia ja liikettä. Yksiköiden lapsilla ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ennalta työpajojen sisältöihin. Myös työpajoissa lapset ovat saaneet vaikuttaa toiminnan suuntaan. Esimerkiksi lasten rytmilliset ideat tai musiikista nousevat ideat on otettu osaksi yhteismusisointia. On keksitty yhdessä laulujen sanoja tai uudenlaisia tapoja soittaa.

Hyvä esimerkki yhteisölähtöisestä toiminnasta on syksyltä Satumajakan päiväkodin työpajasta. Ryhmän lapset ihmettelivät ääneen seinälle hiljattain tuotua taideteosta. Lyhyen keskustelun tuloksena seuraava musiikkityöpaja syntyi taideteoksen ympärille. Sadun ja musiikin keinoin ryhmä loi työpajassa yhden ratkaisun sille, millaisesta tarinasta taideteos kertoo.

Maalaus, jossa virrassa istuu prinsessa, kädessään sammakko ja taustalla metsä.
Tämän Satumajakan päiväkodissa olevan, Elisa Jäppisen maalauksen pohjalta työpajassa soitettiin ja laulettiin sadussa seikkaillen.

Kouluissa räppi-, biisi- ja äänimaisematyöpajoja

Työpajoja on järjestetty myös kalajokisissa perusopetuksen kouluissa. Aktiivisimmin mukana ovat olleet Tyngän ja Raution koulut, joissa kaikki koulun oppilaat ovat päässeet tutustumaan useisiin soittimiin toiminnallisten ja tarinallisten pajojen muodossa. Lisäksi näissä kouluissa on työstetty ja äänitetty oppilaiden kanssa sekä omia runoräppejä että omia lauluja.

Kannettavan tietokoneen ruudulla Chrome Music Lab ohjelmalla tehtyä laulun melodiaa
Oppilaat ovat kokeilleet säveltämistä mm. iPadien sekä Chrome Music Lab-ohjelman avulla.

Merenojan yhtenäiskoulun kuvataiteen ryhmien kanssa työpajat on tuotu osaksi muuta koulun työskentelyä, rikastuttamaan ja mahdollistamaan toimintaa. Esimerkiksi yläkoulun kuvataiteen valinnaisaineiden ryhmät tekevät syksyn aikana työstämiinsä animaatioihinsa äänet iPadeilla. Lisäksi iPadeilla luotuja äänimaisemia käytetään osana kuvataiteen ryhmien töiden esittelyjä.

Kaksi nuorta ja aikuinen keskustelevat
Runolauluräppien työstämistä Tyngän aluekoululla

Monipuolista toimintaa, kokeillen ja testaten

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut testata eri tapoja tuoda taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi lasten ja nuorten arkea. Toiminnan juurruttamiseksi on kokeiltu yhteistyömuotoja kaupungin eri toimijoiden kanssa. Syksyn aikana toteutettiin yhteistyössä Kalajoen kaupunginkirjaston kanssa lyhyet musiikilliset satutuokiot kirjastoautossa. Näin toimintaa vietiin myös kylien varhaiskasvatusyksiköiden lähelle. Hankkeessa työstetyistä projekteista on tulossa pieni esittely Virta-saliin joulukuussa.

Yhteistä virtaa-hankkeen työpajoja on pelkästään syksyn aikana pidetty yhteensä noin 100 ja niissä on tavoitettu lähes 500 kalajokista lasta ja nuorta Kalajoen keskustaajamassa, Tyngällä, Rautiossa ja Himangalla. Hanke kestää joulukuun 2021 loppuun saakka.

Anna Karsikas-Kuusisto

yhteisömuusikko

+358 40 6299 515

anna.karsikas-kuusisto@kalajoki.fi

Taiteen edistämiskeskuksen logo ja teksti