Yhteistä virtaa- hanke tarjosi kesällä musiikkia monessa muodossa

Pihalla kesällä turkooseilla penkeillä istumassa lapsia ja aikuinen soittamassa

Hankkeen työpajat ja muut tilaisuudet kokosivat musiikin äärelle lähes 400 lasta ja nuorta ja noin 200 aikuista.

Kalajoki Akatemian Yhteistä virtaa – hankkeen päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Koronan takia kesän toiminta keskittyi tavoittelemaan pieniä, lähelle tuotavia työpajoja ja pienten yhteisöjen kokoontumisia. Niissä musiikin maailmaan pääsi mukaan matalalla kynnyksellä. Työpajat ja kerhot kiersivät kesäkuun ajan Kalajoen eri kylillä. Lisäksi Pitkäjärven kesäleirien yhteydessä pidettiin työpajoja muun leiritoiminnan ohessa. Kaikessa toiminnassa olennaista oli vapaaehtoisuus ja osallisuus. Osallistujat saivat siis itse valita työpajoja ja vaikuttaa niiden sisältöön.

Lapset naulaavat nauloja pahviputkiin betoniportailla, värikkään räsymaton päällä

Työpajoja, kerhoja ja puistomuskareita kylillä ja Havulassa

Työpajoissa lapset saivat tutustua kokeillen eri soittimiin, mm. djemberumpuihin, ukuleleen ja kanteleisiin. Lisäksi  soitinrakennustyöpajoissa rakennettiin mm. sadekeppejä ja biisipajoissa työstettiin luovan tekemisen pohjalta uusia lauluja. Toiminta toteutui kesäkuussa 2021 Tyngän koululla, Käännänkylällä, Mehtäkylällä, Himangalla, Pahkalassa, Rautiossa, ja Kärkisen kylällä. Yhteistyöllä kyläyhdistysten kanssa haluttiin vastata kunkin kyläyhteisön tarpeisiin. Lisäksi on pidetty asukkaiden toivomia puistomuskareita ja yhteislaulutilaisuuksia lapsiperheille.

Puistossa lapsia vanhempineen istumassa nurmikolla vilteillä tai tuoleilla. Taustalla kiikku ja kiipeilyteline.

Heinäkuussa hankkeen työpajat ja muu toiminta keskittyivät Havulan kartanon pihapiiriin. Työpajoissa sukellettiin historiaan laulamalla merimieslauluja ukulelen säestyksellä, kokeilemalla kihveli- eli skifflesoittoa sekä rakentelemalla ja askartelemalla pieniä soittimia. Erityisesti kävijöitä keräsivät lapsi- ja vauvaperheille suunnatut puistomuskarit. Havulan vierailijat saivat kesän aikana kuulla myös paikallisia esiintyjiä tai osallistua yhteisömuusikoiden kanssa laulun tekemiseen. Havulan aitassa kävijät saivat jättää oman jälkensä avoimeen vieraskirjaan maalaten tai tekemällä vanhoista kirjojen sivuista black out-runoja.

Pöydällä iso paperi, johon maalattu vesiväreillä pieniä kuvia ja tekstejä. Pöydällä vesivärejä, kuppeja ja siveltimiä ja käsidesipullo

Yhteistyöllä enemmän

Elokuun alussa hanke yhdisti voimansa Ikäystävällinen Kalajoki -hankkeen kanssa ja tavoitti musiikkipiknik- tilaisuuksilla kalajokisia yli sukupolvirajojen. Näissä tilaisuuksissa laulettiin yhdessä perinteisiä kesän ja lapsuuden lauluja. Tilaisuuksista voi lukea lisää täältä.

Yhteistä virtaa – hanke kiittää kaikkia järjestelyissä ja tiedottamisessa auttaneita tahoja, erityisesti Kärkisen, Mehtäkylän, Pahkalan ja Raution kyläyhdistyksiä. Lämmin kiitos myös Jane Ilmolalle ja Raimo Hihnalalle, jotka toivat soittimiaan näytille Havulan työpajoihin sekä pitivät työpajoissa pieniä soittonäytöksiä.

Kesän aikana järjestettiin noin 40 työpajaa tai tapahtumaa, jotka ovat tavoittaneet yhteensä 400 lasta ja nuorta ja lisäksi reilut 200 aikuista.

Syksyn 2021 aikana hankkeen toiminta keskittyy varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluihin. Hanke kestää joulukuun 2021 loppuun saakka. Voit seurata hankkeen etenemistä sen omilta sivuilta: Yhteistä virtaa – hanke. Kalajoki Akatemia on saanut hankkeeseen Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustuksen.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Anna Karsikas-Kuusisto

yhteisömuusikko

+358 40 6299 515

anna.karsikas-kuusisto@kalajoki.fi

Taiteen edistämiskeskuksen logo ja teksti