YIT:n kutsu alueen yrittäjille Merenojan yhtenäiskoulun rakentamisesta

YIT kutsuu alueen yrittäjät kuulemaan Merenojan yhtenäiskoulun rakentamisen aikataulusta, alihankinnan tarpeista sekä rakentamisen laatuvaatimuksista

YIT on allekirjoittanut sopimuksen Kalajoen kaupungin kanssa Merenojan yhtenäiskoulun rakentamisesta. Hanke tavoittelee ensimmäistä Joutsenmerkittyä yhtenäiskoulua Suomessa. Työ toteutetaan KVR-urakkana, joka sisältää entisten rakennusten purkutöitä ja uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin rakentamisen. Rakentaminen alkaa syksyllä 2018 ja valmistuu heinäkuussa 2020 sisäpuolisilta osin. Purku- ja pihatyöt valmistuvat viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä. Urakan arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

 

Milloin: Tiistai 9.10.2018 klo 11:30 – 14
Missä: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI
Ilmoittautuminen: 8.10. 2018 mennessä osoitteeseen hanne.rantanen@kalajoki.fi

 

Ohjelma:

11:30 – 12:00 Kahvitarjoilu
12:00 – 13:30 Tervetuloa ja esittelykierros, Jussi Koskelainen, Teemu Södö, YIT Talo Oy
Merenojan yhtenäiskoulun rakentaminen ja aikataulu
Alihankinnan ja ammattiosaajien tarpeet
Miten päästä alihankintaketjuun mukaan
Laatuvaatimukset ja joutsenmerkki
13:30 – 13:45 Kalajoen yrittäjien esittely ja odotukset, Kimmo Salmela, Kalajoen Yrittäjät ry
13:45 – 14:00 Kysymykset ja vapaata keskustelua

 

Lisätiedot:

Hanne Rantanen
Yritysasiantuntija
Kalajoen kaupunki
Yrityspalvelukeskus
hanne.rantanen@kalajoki.fi
puh. 040 673 1690

 

Tietosuojaseloste
Koulutukseen ilmoittautujista muodostuu henkilötietolain 3§:n mukainen henkilörekisteri.
Rekisterinpitäjä on Kalajoen Yrityspalvelukeskus, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI.
Ilmoittautumisrekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Kalajoen yrityspalvelukeskus ja yhteyshenkilönä toimii Hanne Rantanen, Kalajoen yrityspalvelukeskus, puh. 040 673 1690.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään Kalajoen yrityspalvelukeskuksen asiakasorganisaatioille kohdistetun koulutustilaisuuden järjestämiseen ja siitä tiedottamiseen. Sähköpostiosoitteet kerätään koulutuksen materiaalin lähettämiseksi osallistujille ja mahdollisten muutosten ilmoittamiseen.
Rekisteriin talletetaan seuraavat pakolliset ilmoittautumistiedot: organisaatio, etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.
Tiedot poistetaan EU:n hankerahoituksesta säädetyn asetuksen mukaan arkistointiajan päätyttyä (HetiL 34 §). Myös paperinen ilmoittautumislista tuhotaan EU-rahoitteisia hankkeita koskevan arkistointiajan jälkeen.
Yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot voidaan kuitenkin luovuttaa yhteistyökumppaneille, joiden kanssa seminaari järjestetään. Kalajoen yrityspalvelukeskus voi käyttää yhteystietoja vastaavien tapahtumien markkinointiin.
Koulutukseen ilmoittautujalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Hanne Rantanen (Kalajoen yrityspalvelukeskus, p. 040 673 1690, hanne.rantanen@kalajoki.fi)