Yksityistieavustukset 2023

Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä Yksityistielaki 560/2018 sekä yksityistieavustuksen määräytymisperusteet, Tekninen lautakunta 8.2.2023 § 2

Perus-, lisä- ja erityisavustukset

Hakuaika 1.-31.3.2023, sähköisesti tiekuntarekisteri-järjestelmän kautta.

Hakemukset otetaan vastaan vain sähköisesti tiekuntarekisterin kautta. Hakemukseen ei liitetä liitteitä vaan kaikki tieto annetaan tietokenttiin ja hakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi.

Osa hakemuksista tarkistetaan vuosittain ja tiekunta on silloin velvollinen toimittamaan  tilinpäätöksen tai tiliotteet, jotka osoittavat todelliset kustannukset.  Tarvittaessa voidaan pyytää tarkempi selvitys tiekunnan kirjanpidosta.  Jos tarkastuksessa havaitaan epäselvyyksiä tai puutteita, on teknisellä lautakunnalla oikeus hylätä yksityistieavustushakemus päätöksensä mukaisesti edelliseltä, kuluvalta ja/tai seuraavalta vuodelta.

Akuutti korjausavustus

Akuuttien korjaustoimenpiteiden osalta hakuaika päättyy 31.5.2023Lopullinen akuutti korjausavustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 30.11.2023.

Akuutti korjausavustushakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)kalajoki.fi Otsikkokenttään teksti ”Yksityistiet – Akuutti korjausavustus”

Lisätiedot sekä kirjautumislinkki tiekuntarekisteriin:

Kaupungin verkkosivulta Yksityis- ja metsätiet

Kuntatekniikka