Yritysten palveluiden saatavuuden kartoitus ja infotilaisuus 22.11. klo 8

Tietoa alueen yrityksistä kaivataan - palveluiden saatavuuden kartoitus Hanhikivi 1 – hankkeen tarpeisiin käynnistyy

Fennovoima käynnistää yhdessä Hanhikivi 1 – hankkeen lähialueen kuntien kanssa kartoituksen alueen palveluista. Kartoituksen tarkoituksena on saada kattava kuva siitä, millaisia palveluita lähialueen yrityksiltä on saatavissa laitoksen pitkän elinkaaren tarpeita varten.

Fennovoiman hanke on tällä hetkellä laitosrakentamista valmistelevassa infra- ja tukirakentamisen vaiheessa ja itse laitosrakentaminen käynnistyy valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan jälkeen. Valmistuttuaan Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta.  Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille vuosittaisia tarkastuksia ja huoltoja.  Lisäksi kuten muutkin yhtiöt, tarvitsee myös Fennovoima lukuisan määrän erilaisia ulkoisia tukipalveluita aina kopiopalveluista laitevuokrauksiin saakka.

Nyt käynnistettävä kartoitus tehdään yhteistyössä Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Kalajoen (sis. Merijärvi, Alavieska), Oulaisten ja Ylivieskan kanssa. Kartoitus parantaa koko alueen palveluiden löydettävyyttä tulevaisuuden tarpeita varten. Myöhemmässä vaiheessa kartoitusta laajennetaan kattamaan myös muut lähialueen kunnat.

Kartoitukseen voivat osallistua kaikki alueella toimivat yritykset täyttämällä kyselyn, jonka kautta saadut tiedot kerätään Fennovoiman hankintaosaston käyttöön tulevaisuuden tarpeita varten.

Suosittelemme, että vaikka olisitte jo aiemmin rekisteröityneet Fennovoiman alihankkijarekisteriin, täyttäisitte silti yrityksenne tiedot, jotta saavutamme parhaan mahdollisen kokonaiskuvan alueen palveluista ja osaamisesta. Tietoja on mahdollista myöhemmin päivittää.

Kyselyaineiston liitteenä on luettelo erilaisista palveluista ja toimituksista, joilla jokaisella on oma yksilöivä koodinsa. Näiden koodien avulla yritykset voivat ilmoittaa tarjoamiaan palveluita. Luettelo on koostettu tyypillisistä ydinvoimalaitokselle tarvittavista palveluista ja tavaratoimituslajeista. Jos yrityksen tarjoamaa palvelua ei löydy luettelosta, voi tarjottavan palvelun ilmoittaa kyselyn lisätieto osassa.

Huomioikaa kyselyä täyttäessänne, että Fennovoiman hankinnoille asettamat kriteerit riippuvat toimituksen laadusta ja laajuudesta. Kyselyssä mainittuja sertifikaatteja ja muita mittareita punnitaan vain osassa toimituksista, joten kaikki kohdat eivät koske kaikkia yrityksiä.

Jotta saamme parhaan kuvan yrityksestänne, pyydämme antamaan vastaukset mahdollisimman moneen kysymyskohtaan.

Palvelukartoituskyselyyn pääsette täältä: https://my.surveypal.com/Fennovoima_palvelukartoituskysely.

Palvelukartoituksesta järjestetään infotilaisuus 22.11.2018 klo 8:00, Café MinRoséssa, osoite Kalajoentie 4, 85100 KALAJOKI.

Kysely on avoinna neljä viikkoa kyselystä järjestettävän infotilaisuuden jälkeen.

 

Lisätietoja kyselyyn sekä infotilaisuuteen liittyen:

 

Kalajoen kaupungin yhteystiedot:

Yritysasiantuntija
Hanne Rantanen
hanne.rantanen@kalajoki.fi
puh 040 6731 690

Elinkeinojohtaja
Miia Himanka
miia.himanka@kalajoki.fi
p. 044 4691 246

 

Fennovoima:

Resurssipäällikkö
Pekka Alvinen
pekka.alvinen@fennovoima.fi
p. 020 7578 563

Hankintapäällikkö
Heikki Airisniemi
heikki.airisniemi@fennovoima.fi
p. 040 6416 468