Yritysten perustaminen ennätysvilkasta Kalajoella

Mies piirtää hiekkaan nousevaa tuloskäyrää.

Kalajoella perustettiin 84 uutta yritystä vuonna 2020.

Yritysten kokonaismäärän kasvu on huomattavan korkea, sillä yritysten nettolisäys oli peräti 32 yritystä, kun otetaan huomioon yritysrekisteristä vuoden mittaan poistuneiden yritysten määrä. Yritysten kokonaismäärä Kalajoella on 1300, joka on myös selkeästi oman seutukunnan korkein.

Yritysasiantuntija Kimmo Niskanen Kalajoen kaupungin yrityspalveluista toteaa, että kasvuluvut kuvastavat tänä poikkeusaikanakin Kalajoen vahvaa yrittäjähenkeä ja tulevaisuususkoa. Yritysten perustamisaktiivisuus on huomattavan korkea verrattuna mihin tahansa lähialueen kuntaan tai kaupunkiin. Ilahduttavaa on ollut havaita myös hyvin aktiivista liikehdintää yrityskauppa ja omistajanvaihdosrintamalla.

 

Yritystukia myönnettiin Kalajoelle ennätysmäärä

Yritystukia sai viime vuonna Kalajoella peräti 182 yritystä ja yhteenlaskettu tuki summa oli yli 5,9 miljoonaa. Koronakriisin vaikutusten lieventämiseen oli haettavana ELY-keskukselta ja Business Finlandilta erityisrahoitusta, joissa rahoituksen ehtona korostui voimakkaasti yritystoiminnan kehittämisnäkökulma. Yritysasiantuntija Kimmo Niskanen toteaakin, että Kalajoelle toimivien yritysten elinvoimaisuus ja aktiivisuus kehittämisessä sekä valmisteilla olevissa uusissa investoinneissa näkyy laajalti Kalajoelle myönnettyjen yritystukien määrissä. Täällä ei olla heitetty pyyhettä kehään koronan edessä, vaan on hyödynnetty maksimaalisesti saatavilla olevia rahoituksia yritystoiminnan kehittämiseen ja uuden tekemiseen. Yritysten näkymät ovat hyvät epävarmuustekijöistä huolimatta. On hyvä muistaa, että jokaisen tukipäätöksen taustalla on ehtona myös se, että yritys laitaa yhtä lailla omaa rahaa kehittämiseen ja yritystoiminta on terveellä pohjalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämiä tavanomaisia kehittämis- ja investointitukia sekä korona-ajan poikkeusrahoituksia myönnettiin päättyneenä vuonna yhteensä 2 040 000 euroa. Tukea myönnettiin peräti 118 yritykselle. Näistä edellä mainituista rahoituksista Rieska-Leaderin myöntämien yritystukien osuus oli 180 554 eur. Rieska-Leader-rahoitusta sai yhdeksän yritystä Kalajoella. Kun ELY-keskuksen kautta myönnettyihin yritystukiin lisätään valtiokonttorin myöntämät kustannustuet seitsemälle yritykselle yhteissummaltaan 132 120 eur ja Business Finlandin myöntämät häiriötilannerahoitukset 57 yritykselle yhteissummaltaan 3 821 509 €, niin voidaan yhteenvetona todeta, että kokonaisuudessaan Kalajoelle toimiville yrityksille myönnettiin yritystukia kuluneena vuonna yhteensä yli 5,9 miljoonaa ja tukea sai 182 yritystä.

 

Lisätietoja

Kimmo Niskanen
yritysasiantuntija
puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi