Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

 

Tapionportin asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 27.3.2017 § 36 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionportin alueelle.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 4.4.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta.

Maankäyttöpalvelut

 

Raution asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 27.3.2017 § 37 hyväksynyt Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kivimaantien alueelle.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 4.4.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta.

Maankäyttöpalvelut

 

Uuden paloaseman asemakaava julkisesti nähtäville

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan laajennus Etelänkylän osa-alueelle pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 30.3. – 28.4.2017.

Kaavahankkeen pääasiallisena tavoitteena on osoittaa paikka uudelle paloasemalle Ylivieskantien ja Yliuntisentien kulmaukseen kaupungin omistamalle maalle. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla www.kalajoki.fi.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 28.4.2017 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava julkisesti nähtäville

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 20.2. – 21.3.2017. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla www.kalajoki.fi.

Suunnittelualue sijoittuu Etelänkylältä Kurikkalaan johtavan Kurikkalantien kaakkoispuolelle. Kaavaehdotus mahdollistaa yhteensä 14 tuulivoimalan toteuttamisen. Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 21.3.2017 klo 16 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi. Kaavaa laatii Ramboll Finland Oy. Lisätietoja antaa kaavan projektipäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen, puh. 040 556 0473.

Kalajoen kaupunginhallitus

 

Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kalajoen valtuusto on 20.12.2016 § 108 hyväksynyt Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Kaavasta on jätetty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

 

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava julkisesti nähtäville

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 22.12.2016 – 20.1.2017.

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle Torvenkyläntien ja Hirvijärven väliselle alueelle. Kaava mahdollistaa enintään 8 tuulivoimalan rakentamisen. Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 20.1.2017 klo 15.00 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavan projektipäällikkö Ramboll Oy / Merja Isteri, puh. 040 822 4270. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.kalajoki.fi-sivuilla.

Kalajoen kaupunginhallitus

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Merenojan koulukeskuksen asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Kirkonseudun asemakaavan muutos Merenojan koulukeskuksen alueella pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 1.12. – 30.12.2016.

Kaavahanketta rajaavat Pohjankyläntie, Lankilantie, Pirkonsuontie ja Koulupolku. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla www.kalajoki.fi.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 30.12.2016 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Himangan Virpirannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus vireille ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen seurakunnan ja Kannuskylän jakokunnan yhteinen kaavahanke, Himangan Virpirannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus käynnistyy. Muutos käsittää koko nykyisen ranta-asemakaavan. Laajennus koskee Kalajoen seurakunnan ja Kannuskylän jakokunnan maa-alueita sekä Lahdensuun jakokunnan vesi- ja vesijättöalueita Virpirannassa ja Akolankarissa.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos ovat nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 1.12. – 30.12.2016. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.kimmokaava.fi sekä www.kalajoki.fi-sivustoilla.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 30.12.2016 klo 15 mennessä osoitteella KimmoKaava, Kitkantie 34 F 40, 93600 KUUSAMO, sähköposti kimmo.mustonen@kimmokaava.fi. Lisätietoja antaa kaavan laatija Kimmo Mustonen, puh. 0400 703 521.

Maankäyttöpalvelut

 

Tapionportin asemakaavan muutos ja laajennus julkisesti nähtäville

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueelle pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 24.11. – 30.12.2016. Kaavahanke sijoittuu Tapionportin loma-asuntoalueen itäpuolelle, Metsolantien jatkeelle. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.kalajoki.fi-sivustolla.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 30.12.2016 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutos vireille ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutos käynnistyy. Kaavahanke käsittää pääosin Sautinkarintien, Lopotintien, Mäntyperäntien, Tällärinkujan ja Luotsikujan rajaamat alueet.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos ovat nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 17.11. – 9.12.2016. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.kalajoki.fi-sivustolla.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 9.12.2016 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava julkisesti nähtäville

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 20.10.2016 – 18.11.2016.

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle Rautila-Pöntiöntien ja Pöntiöntien väliselle alueelle. Kaava mahdollistaa enintään 6 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle. Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 18.11.2016 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavan projektipäällikkö Ramboll Oy / Merja Isteri, puh. 040 822 4270.

Kalajoen kaupunginhallitus

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Lankiperän alueen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kirkonseudun asemakaavan muutos Lankiperän alueelle pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 28.4.2016 – 20.5.2016. Kaavahanke rajoittuu Pohjankyläntien ja Lankilantien risteysalueen koillispuolelle käsittäen voimassa olevan asemakaavan korttelit 1701 – 1704 sekä niihin liittyvät katu ja viheralueet.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 20.5.2016 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Mikko Alin, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kokkokankaan (SABA Tuuli Oy AB) ja Torvenkylän (Smart Windpower Oy) tuulivoima-alueiden yhteinen osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 25.6.- 14.8.2015. Kaavahankkeen luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 4.8.2015 klo 18 alkaen Raumankarin koululla (Leipämäentie 8,  68100 Himanka).

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle Torvenkyläntien, Pöntiöntien ja Marjajärventien väliselle alueelle. Kaavaluonnos mahdollistaa yhteensä 36 tuulivoimalan toteuttamisen. Luonnosvaiheen aineistoon sai esittää mielipiteensä 14.8.2015 klo 15 mennessä suullisesti tai kirjallisesti osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI. Lisätietoja antaa kaavan projektipäällikkö Ramboll Oy / Merja Isteri, puh. 040 822 4270.

Luonnosvaiheen jälkeen kaavoitusta on jatkettu kahtena erillisenä hankkeena.

Maankäyttöpalvelut

 

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen keskustan osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 15.1.-13.2.2015 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 17 alkaen kaupungintalolla. Kahvitarjoilu klo 16.45.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois-eteläsuunnassa Jokelan turkistarha-alueelta hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Luonnosvaiheen aineistoon voi suulliset tai kirjalliset mielipiteet jättää 13.2.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI tai sähköpostilla kalajoenkaupunki@kalajoki.fi.

Lisätietoja antaa kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 050 466 1500.

Maankäyttöpalvelut

 

Santaholman asemakaavan II muutos vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt 8.4.2013 että Santaholman alueelle käynnistetään asemakaavan muutos.

Kaavahanke käsittää Santaholman sahan alueet Kalajoen rannasta Ämmäntielle. Eteläisenä rajana toimii Santaholman 2010 hyväksytty asemakaava ja pohjoisosissa Ämmän venesatama. Suunnittelualueella on tavoitteena poistaa vanhaa teollisuusalueen kaavaa ja tutkia alueen eteläosissa asumisrakentamisen eri muotoja. Vanhat saha-alueen maat on puhdistettu asumiskäyttöä varten.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla kaavoitusosastolla 18.4. – 10.5.2013

TEKNISET PALVELUT, Kaavoitustoimi