Museopalvelut

Kalajoen kulttuurikohteita ovat: Havula, Fiian mökki, Kalastusmuseo, kotiseutumuseo Siltasaari Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa ja Maakallan museo.

Palvelu

Museopalvelut

Havulan sahakartano, Fiian mökki ja kalastusmuseo sijaitsevat Kalajoen vanhan markkinapaikan lähistöllä. Kotiseutumuseot sijaitsevat Kalajoen Siltasaaressa, Himangalla ja Rautiossa. Kallan museo sijaitsee Maakallan karilla, n. 18 km Kalajoen Hiekkasärkistä länteen, sinne pääsee venekuljetuksella. Perinne huone.

Muita kulttuurikohteita ovat Plassi, joka on kylä ja Kalajoen vanha markkinapaikka, Rahjan saaristo, Kallankarit sekä kirkot Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa.

Toimintaohje

Asioi paikanpäällä kohteiden aukioloaikoina.

Maksullisuuden tiedot

Tarkasta kohteen verkkosivulta tai paikanpäältä

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729
Kuuntele