Organisaatio

Kaupunginjohtajan johtamistyön apuna toimii kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmä kehittää ja yhteensovittaa eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa.

Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti talousasioita. Henkilöstöasiat, kuntapalvelut, toimintaympäristön seuranta ja ennakointi ovat myös usein johtoryhmän esityslistalla. Muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi johtoryhmän listalla olevia asioita ovat muun muassa elinkeinoasiat, hyvinvointi, omistajaohjaus, organisaation kehittäminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa.

Johtoryhmä

 • kaupunginjohtaja

  Jukka Puoskari

 • talousjohtaja

  Pirjo Männistö

 • hallintojohtaja

  Anette Törmänen-Lindqvist

 • elinkeinojohtaja

  Miia Himanka

 • tekninen johtaja

  Marko Raiman

 • kehittämis- ja valmennuspäällikkö

  Juha Isolehto

 • rehtori

  Anna-Maria Palo

Kaupunginjohtajan johtamistyön apuna toimii kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmä kehittää ja yhteensovittaa eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa.

Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti talousasioita. Henkilöstöasiat, kuntapalvelut, toimintaympäristön seuranta ja ennakointi ovat myös usein johtoryhmän esityslistalla. Muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi johtoryhmän listalla olevia asioita ovat muun muassa elinkeinoasiat, hyvinvointi, omistajaohjaus, organisaation kehittäminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa.

Kaupungin johtoryhmän nimeää kaupunginjohtaja. Johtoryhmällä ei ole lainsäädännöllä vahvistettua asemaa. Kaupungissa on muitakin johtoryhmiä kuten valmiusjohtoryhmä ja toimialakohtaisia johtoryhmiä. Johtoryhmän sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kalajoki.fi.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Myös hallitusohjelman asettamat uudistustavoitteet vaikuttavat kaupunginjohtajan työhön suunnittelukaudella.

Kalajoen kaupunginjohtajana on toiminut vuodesta 2000 lähtien varatuomari Jukka Puoskari. Jukka on syntynyt 1962. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa kaupunginsihteerinä Lapualla ja ennen Kalajoelle tuloa Puolangan kunnan kunnanjohtajana.

Vuodesta 2000 lähtien kaupunginjohtaja on ollut Ylivieskan seutukuntahallituksen jäsen. Näistä vuosista kaksi puheenjohtajana. Muita luottamustehtäviä on muun muassa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen ja Oulun kauppakamarin liikennevaliokunnan jäsen.

Vapaa-ajallaan Jukka harrastaa liikuntaa eri muodoissa: talvella hiihtoa ja kaukalopalloa; kesällä jalkapalloa ja rullaluistelua. Matkailu ja erilaiset kulttuuritapahtumat ovat kaupunginjohtajan sydäntä lähellä.

Kalajoen kaupungin toiminnot jakautuvat viiteen palveluun 

 • hallintopalveluihin
 • kehittämispalveluihin
 • varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin
 • Kalajoki kampus, lukio ja Kalajoki Akatemia
 • teknisiin palveluihin

Palvelut jakaantuvat palvelualueisiin ja palvelualueet jakaantuvat tarvittaessa palveluyksiköihin.

Hallintopalvelut

Palveluvastaava Männistö Pirjo, talousjohtaja

Palvelualue Palvelualuevastaava
Talousohjaus Männistö Pirjo, talousjohtaja
Tietohallintopalvelut Matilainen Juha, tietohallintojohtaja
Henkilöstöohjaus Törmänen-Lindqvist Anette, hallintojohtaja
Yleishallinto Törmänen- Lindqvist Anette, hallintojohtaja

Kehittämispalvelut

Palveluvastaava Himanka Miia, elinkeinojohtaja

Palvelualue Palvelualuevastaava
Elinkeinopalvelut Himanka Miia, elinkeinojohtaja
Maaseutupalvelut Pulkkinen Antti, maaseutujohtaja
Työllisyyspalvelut Oja Paula, työllisyyspäällikkö

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut

Palveluvastaava Palo Anna-Maria, rehtori

Palvelualue Palvelualuevastaava
Varhaiskasvatuspalvelut Nygård Elina, varhaiskasvatusjohtaja
Perusopetuspalvelut Palo Anna-Maria, rehtori

Kalajoki Kampus, lukio ja Kalajoki Akatemia

Palveluvastaava Isolehto Juha, kehittämis- ja valmennuspäällikkö

Palvelualue Palvelualuevastaava
Lukio Saksholm Riku, rehtori
Kalajoki Kampus ja Kalajoki Akatemia Isolehto Juha, kehittämis- ja valmennuspäällikkö

Tekniset palvelut

Palveluvastaava Raiman Marko, tekninen johtaja

Palvelualue Palvelualuevastaava
Maankäyttöpalvelut Pekkala Jaana, kaavoituspäällikkö
Tilapalvelut Löytynoja Leena, tilapalvelujohtaja
Ruoka- ja siivouspalvelut Kumpula Paula, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö
Kuntatekniikka Karihtala Juha-Pekka, kuntatekniikan päällikkö
Ympäristönohjaus Hemmilä Veijo, johtava rakennustarkastaja
Ympäristöterveydenhuolto Soininen Ville, ympäristöterveydenhuollon johtaja

Kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa sekä hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja.

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti.

Kalajoen kaupunkikonsernin muodostavat Kalajoen kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisöön rinnastetaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluva säätiö.

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on valtuuston hyväksymä strategia ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset.

Kuuntele