Kuntalaisen hyvinvoinnin tueksi

Hyvinvointi on perusta tasapainoiselle ja onnelliselle elämälle. Hyvinvoivat asukkaat muodostavat hyvinvoivan kunnan. Terveys, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus ovat hyvinvoinnin eri osatekijöitä jotka tukevat toinen toisiaan.

Kalajoki Akatemian toiminnan painopisteenä on kaikessa vapaa-aikasektorin palvelutuotannossaan huomioida
  1. yhteisöllisen toiminnan edellytysten parantaminen sekä
  2. terveen elämän eväitä kehittävien palveluiden luominen, jotka edesauttavat liikunnallisen elämäntavan (liikunta, ravinto, uni) omaksumista sekä lisäävät kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuutta.

Kaupunki ylläpitää ja kehittää aktivoivaa asuinympäristöä sekä tarjoaa turvallisia tiloja ja alueita kuntalaisten keskinäiselle kohtaamiselle sekä omaehtoiselle liikkumiselle, harrastamiselle ja virkistymiselle.

Kalajoki Akatemian suunnitellut toimenpiteet 2024

Toimenpiteinä ovat liikunnallisen elämäntavan edistämisen kehittämishankkeen sekä muiden hankkeiden kautta järjestettävät

  • 20 perheliikuntatapahtumaa (5000 osallistujaa)
  • maksuttomat ohjaajakoulutukset (8 kpl, 200 osallistujaa)
  • lasten ja nuorten maksuttomat harrastekerhot (600 osallistujaa)
  • loma-aikoina järjestettävä leiri- ja kerhotoiminta (10 kokonaisuutta, 1000 osallistujaa).

Kaikki nämä toimenpiteet toteutetaan kolmannen sektorin osaamista hyödyntäen ja yhdistysten toimintaa tukien. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittaisen hyvinvointikertomuksen indikaattorien (kouluterveyskysely, MOVE-testitulokset) muutosten kautta sekä keväällä 2024 uudelleen järjestettävän Minun elämäni ja arkeni -kyselyn tuloksia tarkastellen.

Arkiliikunnan olosuhteita kehittäessa keskeisimpinä kehityskohteita ovat lähi- ja luontoliikuntapaikat sekä kevyen liikenteen väylät.  

Akatemia osallistuu Kalajoen kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman valmisteluun ja hakee yhdessä teknisten palveluiden kanssa reitistöille hankerahoitusta. Rahoituksen kautta tavoitellaan retkeilyaluetasoisia palveluita ja luodaan 200 km reittikokonaisuus vuosina 2024–2027.

Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa

Asukkaiden terveydenhuollolliset palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Pohde). Yhteistyössä Pohteen kanssa kaupunki toteuttaa kuntoutumista tukevaa, sekä terveyttä edistävää neuvontaa ja toimintaa. Hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään esimerkiksi Kalajoen ikäkeskuksen kautta, joka toimii kirjaston yhteydessä. Juuri avatussa Virtatuvassa tuotetaan senioreille palveluita ja yhteisöllistä toimintaa, jonka osallistujatavoitteeksi Akatemia on asettanut 500 henkilöä.

Yhteystiedot

Kuuntele