Viemäriverkostoon liittymisen avustus

Kalajoen kaupunki avustaa viemäriverkostoon liittyviä omakotitaloja sekä vapaa-ajanasuntoja vahvistettujen ehtojen ja kriteerien mukaisesti.

Palvelu

Viemäriverkostoon liittymisen avustus

 • Avustusta maksetaan viemäriin liittymisestä, mikäli kustannukset ylittävät 3 800 € ilman liittymismaksuja
 • Avustus maksetaan hyväksyttyjen kustannuksien 3 800 €:n ylimenevälle osuudelle täysimääräisenä. Tuen määrän vaikuttaa hyväksytyt toteutuneet kustannukset

Ehdot ja kriteerit

 • Avustusta voi saada vain yksittäisiin omakotitaloihin ja vapaa-ajanasuntoihin
 • Avustusta ei saa viemärilaitokselle maksettavaan liittymismaksuun (liittymämaksu on maksettava aina viemärilaitokselle)
 • Avustusta ei saa sähköliittymän hankintaan (pienpumppaamon sähköistys tulee toteuttaa kiinteistöiltä tai muilla tavoin)
 • Avustusta ei saa pumppaamon kaukovalvonnan rakentamiseen
 • Avustusta ei myönnetä, mikäli liittyjä haluaa poiketa suunnitelmista ja rakentaa esim. oman pumppaamon, eikä liittyä yhteispumppaamoon
 • Avustus on kertaluonteinen
 • Kaupungin avustuksen ehtona on että ARA:n avustusta ei ole mahdollista saada
 • Avustusta ei myönnetä uudisrakennuksille

Toimintaohje

Kun olet ajatellut liittää kiinteistösi kunnalliseen viemäriverkostoon, toimi näin:

 1. Ota yhteyttä lupasihteeriin puhelimitse 044 4691 216 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kalajoki.fi. Lupasihteerin kanssa katsotaan viemäriliittymän saatavuutta ja hintatietoa.
 2. Mikäli liittyminen on mahdollista, tulee sinun solmia viemäriliittymissopimus, jonka lupasihteeri toimittaa käytyjen keskustelujen jälkeen.
 3. Kuntatekniikan suunnittelija antaa liittymistapalausunnon sekä avustaa suunnittelussa, suunnitelmien tulee olla tarkoituksenmukaisia, jotta avustusehto täyttyy. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus sopia naapuruston kanssa yhteispumppaamoista. (Huomio! Avustusta ei myönnetä, mikäli liittyjä haluaa poiketa suunnitelmista ja rakentaa esim. oman pumppaamon, eikä liittyä yhteispumppaamoon)
 4. Kiinteistön omistaja voi suorittaa rakentamistyöt kiinteistöllään valitsemallaan urakoitsijalla. Rakentamistöiden tulee olla hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisia. Kiinteistön omistaja on velvollinen tilaamaan kaivuutyön päätyttyä viemärilaitoksen edustajalta mittauksen toteutuneesta työstä kiinteistön alueella. Liitostyön runkoviemäriin hoitaa aina viemärilaitos (hänen edustajansa) tai Osuuskunta Valkeavesi (hänen edustajansa)
 5. Ota ylös liittämispäivä ja vesimittarin lukema, ilmoita se Osuuskunta Valkeavedelle jätevesilaskutusta varten.
 6. Kun työt ovat valmistuneet ja toteutuneet kulut selvinneet, voit laittaa avustushakemuksen vireille kunta-akkunan kautta.
 7. Avustushakemuksesta toimitetaan viranhaltijapäätös, myönnetyt avustukset maksetaan neljä kertaa vuodessa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Kuuntele