Palvelut työnantajille

Palvelut työnantajille

Etsitkö työntekijöitä, kaipaatko apua rekrytointiin tai tietoa yrityksen eri tilanteisiin? Työllisyyspalvelut auttaa uuden työntekijän löytämisessä ja tarjoaa tietoa ja tukea työllistämiseen. Kunta myöntää aloittavien yrittäjien starttirahan sekä tekee palkkatukipäätökset kuntakokeiluun kuuluvien asiakkaiden osalta. Työllisyyden kuntakokeilussa voimme myös julkaista ja välittää tietoja paikallisten työnantajien avoimeksi ilmoittamista työpaikoista, tehdä työnhakijaesittelyitä sekä tukea rekrytoinneissa.

Tarvitsetko uuden työntekijän? Voit ilmoittaa avoimesta työpaikasta Työmarkkinatorilla www.tyomarkkinatori.fi. Siellä pääset luomaan työpaikkailmoituksen, joka julkaistaan Työmarkkinatorilla. Kirjautumalla Työmarkkinatorille pääset etsimään myös suoraan sopivia työnhakijoita ja selaamaan työnhakijoiden CV-tietoja. Ohjeita Työmarkkinatorin hyödyntämiseen ja työpaikkailmoituksen tekemiseen: https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/rekrytointi

Voit ilmoittaa avoimista työpaikoista myös ottamalla yhteyttä työllisyyden kuntakokeiluun.

Työllisyyden kuntakokeilun yhteystiedot

Paula Oja

Työllistämispäällikkö
Yksikkö

Kuntien työllisyyskokeilu

Käyntiosoite

Kalajoentie 5
85100

Autamme työllisyyspalveluissa mielellämme, jos etsitte työntekijöitä tai tarvitsette apua rekrytointiin. Kalajoen kaupunki on mukana Jokilaaksojen työllisyyskokeilussa, jossa asiakkaana noin 1400 työnhakijaa. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana on kaikki alle 30 -vuotiaat työnhakijat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset sekä Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavat työnhakijat. Voimme tehdä asiakkaiden esittelyjä avoimiin työpaikkoihin ja etsiä sopivimpia työnhakijoita juuri yrityksenne tarpeiisin.

Kauttamme voi tarjota myös työkokeilupaikkoja, osa-aikatyötä ja palkkatuettua työtä työnhakijoille. Autamme myös työpaikkailmoitusten tekemisessä ja myönnämme palkkatukea kuntakokeilumme asiakkaiden työllistämiseen.

Yhteyshenkilö

Paula Oja, työllisyyspäällikkö
puhelin: 040 5732443
paula.oja@kalajoki.fi

RekryOpo rekrytointiosaamisen tukena

Työnantajien rekrytointiosaamisen kehittämiseen on saatavilla tukea myös Kalajoen kaupungin RekryOpo -hankkeen kautta, jossa ohjataan ja neuvotaan yrityksiä käytönnönläheisesti rekrytointiprosessissa. Lisätietoa RekryOpon palveluista

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki työnantajalle työttämän työnhakijan palkkaaamiseen. TE-toimistot ja kuntakokeilut voivat myöntää organisaatioille harkinnanvaraista palkkatukea työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin. 

Palkkatuen tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää myös alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia saada työtä ja osallistua työelämään. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatukea voidaan myöntää

  • toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen
  • määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen
  • oppisopimuskoulutukseen
  • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

Työnantaja voi saada taloudellista tukea palkkatukena yleensä 50 prosenttia. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen tukea voi saada 70 prosenttia. Yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi joissakin tilanteissa saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista. Tuen kesto on yleensä 5 tai 10 kuukautta riippuen palkattavan työntekijän työttömyyden kestosta ja tilanteesta. 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Tukea maksetaan 1 260–2 020 euroa kuukaudessa tuen myöntöperusteen mukaan.

Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista Työmarkkinatorin yrityksen ja työantajan oma-asiointi -palvelun kautta.

Lisätietoa palkkatuesta ja sen hakemisesta

55-vuotta täyttäneiden työllistämistuki

Palkkatuen lisäksi saatavilla on 55-vuotta täyttäneiden uusi työllistämistuki. Työllistämistuki edellyttää, että työsuhteeseen palkattava työtön työnhakija on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työtön vähintään 24 kuukautta työllistämistuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Lisätietoa 55-vuotta täyttäneiden työllistämistuesta

 

Työkokeilu

Onko yrityksessänne sopivia työkokeilupaikkoja? Voit ilmoittaa niistä kuntakokeiluun. Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi kun

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa, jolloin tavoitteena on selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
  • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
  • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
  • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Työkokeilun kesto vaihtelee asiakkaan tilanteen mukaan. Se on yleensä 1-3 kuukautta, samalla työnantajalla enintään 6 kk. Työkokeilu on enintään viitenä päivänä viikossa ja 4-8 tuntia päivässä.

Ennen työkokeilun alkua työkokeiluun osallistuva, työkokeilun järjestäjä ja työvoimaviranomainen tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen.

Lisätietoa työkokeilusta Työmarkkinatorilta

Kuuntele