Merenojan koulun pääsisäänkäynti.
Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö

Palvelu

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöllä vahvistetaan nuoria sosiaalisesti ja tuetaan monipuolisesti nuorten arkea. Nuoriso-ohjaajat ovat luotettavia aikuisia, joiden puoleen nuoret voivat kääntyä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.

Nuoriso-ohjaajat toimivat kouluilla tiiviissä yhteistyössä kuraattoreiden ja opettajien kanssa, olematta kuitenkaan koulunkäyntiavustajia, opettajan sijaisia tai välituntivalvojia. Koulunuorisotyö on yksi työmuoto koulujen arjessa, eikä se korvaa kuraattoreita tai terveydenhoitajia missään tilanteissa. Nuoriso-ohjaajat kohtaavat niin yksilöitä kuin koululuokkiakin, räätälöiden toiminnan aina kunkin tarpeen mukaiseksi yhdessä oppilaiden, opettajien sekä kuraattoreiden kanssa.

Ehdot ja kriteerit

Koulunuorisotyö on suunnattu Kalajoen peruskoulujen oppilaille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille.

Nuorisotyön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Palvelun taustoja

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Kuuntele