Lapsi leikkii kissan kanssa.
Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoina sinulla on mahdollista saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat hoitaa lastaan kotona vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidontukea haetaan Kelan lomakkeella WH 1.

Myös perheen muista kotona hoidettavista alle 7-vuotiaista lapsista voidaan maksaa hoitoraha. Lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää.

Tukea ei voi saada, mikäli lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa. Osapäiväisessä esiopetuksessa oleva seuraavana vuonna koulun aloittavasta lapsesta voi saada hoitorahan, jos perheessä on toinen lapsi, joka on alle 3-vuotias.

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa.

Lue lisää kotihoidon tuesta Kelan sivuilta.

Yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei sitä hakevalle perheelle.

Lue lisää yksityisen hoidon tuesta Kelan sivuilta.

Kuuntele