Eri värisiä kyniä lajiteltua kynälaatikkoon.
Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Palvelu

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat. Jos toinen vanhemmista on kotona esim. äitiyslomalla, lapsi ei ole oikeutettu osallistumaan toimintaan.

Toimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta tarvittaessa oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Aamutoimintaan (kello 7 – 10) ja iltapäivätoiminnan (kello 12 – 16.30) järjestäminen edellyttää 8 lapsen osallistumista per ryhmä. Toimintaa järjestetään koulujen työvuoden aikana koulupäivinä.

Ehdot ja kriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintaohje

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisen eDaisy -järjestelmän kautta aina keväisin seuraavalle lukuvuodelle.

Maksullisuuden tiedot

Maksu peritään sovitun maksuluokan mukaan. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut vahvistetaan vuosittain sivistyslautakunnan päätöksellä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu ei ole tulosidonnainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haku lukuvuodelle 2024-2025

Liittyvät palvelut

Kuuntele