Kaupungin liikuntapalvelut tuottaa kaupunkilaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja toimii seurojen ja järjestöjen ja niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä.Liikuntapalvelut luo edellytyksiä niin kunto-,kilpa- kuin huippu-urheilunkin harrastamiseen.

Keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja kaupungissa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Liikuntapalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten urheiluseurojen, sekä liikuntajärjestöjen kanssa.

Vuonna 2020 järjestämme urheiluseuroille suunnatut seurafoorumit seuraavasti:

  • 12.3. klo 18-20 Virta-salissa
  •  viikolla 36. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.