Kaupungin liikuntapalvelut tuottaa kaupunkilaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja toimii seurojen ja järjestöjen ja niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä.Liikuntapalvelut luo edellytyksiä niin kunto-,kilpa- kuin huippu-urheilunkin harrastamiseen.

Keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja kaupungissa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Liikuntapalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten urheiluseurojen, sekä liikuntajärjestöjen kanssa.