Käynnissä olevat hankkeet

Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla on käynnissä seuraavat hankkeet.

Hallintopalvelun hankkeet

ValtionvarainministeriöKalajoen kaupunki

Toteutusaika:  1.9.2022 - 30.9.2024

Tiivistelmä:  Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteistyössä ohjeet ja toimintamallit laadukkaiden tietoaineistojen tuottamiseen. Lisäksi organisaatiot koulutetaan tuottamaan yhdenmukaisia ja monipuolisesti hyödynnettäviä tietoaineistojen kuvauksia.  Tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön. Hankkeessa koulutetaan organisaation työntekijöitä digitalisaation osaajiksi ja harjoitellaan digitalisaatiota siten, että siitä tulee osa normaalia työkulttuuria.

Kustannukset ja rahoitus:  Hanke toteutetaan valtionvarainministeriön myöntämällä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoituksella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 563 567 €.

Hankkeen toteuttajat ja kumppanit:   Hankkeen päätoteuttaja on Raahen kaupunki. Muut osallistujat hankkeessa ovat Alavieskan kunta, Kalajoen kaupunki, Kempeleen kunta, Kärsämäen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta, Muhoksen kunta, Nivalan kaupunki, Oulaisten kaupunki, Raahen kaupunki, Reisjärven kunta, Siikajoen kunta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Joki ICT Oy.

Lisätietoja: Hankepäällikkö Arttu Kauppinen, puh. 040 130 8264, arttu.kauppinen@raahe.fi

Kehittämispalvelun hankkeet

Euroopan unionin osarahoittamaYlivieskan kaupunkiKalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.3.2023-30.6.2025

Tiivistelmä: Rekryopo – yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen -hanke toteutetaan Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien yhteistyönä.  Hankkeen avulla ohjataan ja neuvotaan yrityksiä käytännönläheisesti onnistuneeseen rekrytointiprosessiin, kartoitetaan yritysten työntekijätarpeita, piilo-työpaikkoja ja rekrytoinnin haasteita, autetaan tekemään työpaikat näkyväksi ja hyödyntämään erilaisia työllistämisen muotoja sekä kehittämään positiivista työnantajamielikuvaa ja työntekijöiden pitovoimaa. Hankkeen avulla lisätään työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja työvoiman saatavuutta alueen työvoimatarpeisiin sekä kehitetään alueelle sopivaa toimintamallia kohtaantohaasteisiin vastaamiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työnantajat ja hankeen toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa mikro- ja pienyrityksille.

Tavoitteet:

 • Yritysten rekrytointisosaamisen kehittäminen
 • Työpaikkojen näkyväksi saaminen
 • Työnantajamielikuvan kehittäminen, työntekijöiden pitovoima

Toimenpiteet:

 • Yritysten rekrytointitarpeiden kartoitus
 • Yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen
 • Työpaikat näkyväksi ja kohtaamiset
 • Hallinnointi ja viestintä

Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen kustannukset koostuvat Kalajoen kaupungin ja Ylivieskan kaupungin projektipäälliköiden palkkakustannuksista sekä Flat rate 40% kehittämisen kustannuksista. Kustannukset yhteensä 345 238 €. Hankkeen EU-rahoitusosuus on 276 238 € (80 %) ja kunta-rahoitusosuus 69 059 € (20%).

Ryhmähankkeen toteuttajat: Päähallinnoija Kalajoen kaupunki, yrityspalvelukeskus. Projektipäällikkö Josefiina Annanolli, puh. 040 514 9052, josefiina.annanolli@kalajoki.fi. Osatoteuttaja Ylivieskan kaupunki, elinvoimapalvelut. Yritysasiantuntija Sanna Nissilä, puh. 044-4294 218, sanna.nissila@ylivieska.fi.

Lisätietoa hankkeesta Yrityspalveluiden hanketoiminta-sivulla https://kalajoki-iwc-staging.azurewebsites.net/admin/page/4eh5emgqvs9fc5j31w18yb4b43/version/4jkkfnd0fyfdv3ssdhcmhzfpnx

Interreg Aurora, Co-funded by the European Union           

     

Toteutusaika:  1.1.2023 - 31.12.2025

Tiivistelmä:  Valtionrajat ylittävän Bothnian Coastal Route -hankkeen tavoitteena on lisätä Merenkurkun poikki ja Perämeren ympäri kulkevan rannikkoreitin houkuttelevuutta sekä ulkomaisten vierailijoiden, että paikallisen väestön keskuudessa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään syitä vierailla reitin varrella sijaitsevissa kohteissa tutustumassa niiden runsaaseen tuotevalikoimaan ja samalla luoda parempia edellytyksiä kestävälle kasvulle.

Bothnian Coastal Route -hankkeen päätavoitteena on lisätä pohjoisen Suomen ja Ruotsin rannikon tunnettuutta vetovoimaisena matkailualueena ainutlaatuisen merellisen rannikkoreitin kautta. Missiona on luoda rannikkoreitistä tunnettu kestävän kehityksen matkakohde. Tavoitteena on myös tiivistää rajat ylittävän matkailuverkoston yhteistyötä ja vahvistaa rannikkomatkailun kansainvälistymistä.

Hankkeelta odotetaan, että matkailualueiden tunnettuus ja kestävän matkailun imago kasvaa, matkanjärjestäjien ja matkailijoiden kiinnostus kasvaa, jolloin kansainvälisten yöpymisten määrä nousee ja kasvun myötä toimijoiden kilpailukyky ja liiketoimintaedellytykset paranevat.

Hankekumppanit:  Hanke toteutetaan usean suomalaisen ja ruotsalaisen toimijan yhteistyönä. Kumppaneita ovat  Merenkurkun neuvosto EAYY (päätoteuttaja), Kalajoen kaupunki, Luleå Business Region AB, Oulun kaupunki/ Business Oulu, Vaasanseudun kehitys Oy VASEK, Visit Skellefteå AB ja Visit Umeå AB.

Kustannukset ja rahoitus:  Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 712 677 €.  Interreg Auroran EU-osuus hankkeen rahoituksesta on 1 763 241 € (65%). Muita rahoittajia ovat Lapin liitto, Region Västerbotten, Merenkurkun neuvosto EAYY, Uumajan kunta/ Visit Umeå AB, Vaasanseudun kehitys Oy VASEK, Kalajoen kaupunki, Luleå Business Region AB, Oulun kaupunki/ BusinessOulu, Visit Skellefteå AB, Vaasan kaupunki, Kokkolan Matkailu Oy, Haaparannan kunta/ Haaparanta/Tornio, Perämerenkaari ry, Pietarsaaren kaupunki, Piteån kunta, Kemin Matkailu Oy, NLC Ferry Ab Oy.

Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskus: Elinkeinojohtaja Miia Himanka, puh. 044-4691 246, miia.himanka@kalajoki.fi, Projektipäällikkö Jaana Sirkiä, puh. 040-3591 457, jaana.sirkia@kalajoki.fi

Merenkurkun neuvoston Bothnian Coastal Route  -hankesivu

 

Lapin liittoMerenkurkun neuvostoOulu, BusinessOuluKalajoen kaupunki Vasek logo

SkellefteåLuleå Business RegionVisit Umeå

 

Euroopan unionin osarahoittamaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusKalajoen kaupunki    NIHAK, Nivala-Haapajärven seutukunta    Ylivieskan kaupunkiRaahen seudun kehitys    Kerttu Saalasti säätiö   Kerttu Saalasti instituutti       Vastuullisuusvalmennus

Toteutusaika:  1.1.2024 - 31.3.2026

Tiivistelmä:  Yrityksillä ja yrityspalveluorganisaatioilla ei ole riittävästi menetelmiä eikä välineitä yritysvastuullisuusasioiden systemaattiseen tarkasteluun strategiatyössä. Hankkeen aikana etsitään ratkaisuja tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus läpileikkaavana teemana yritysten strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä toimitusketjussa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro-, pien- ja keskisuuret yritykset sekä yrityspalveluorganisaatiot hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Toimenpiteet:  Hankkeessa kehitetään, testataan ja pilotoidaan eri kokoisille ja eri vaiheessa oleville yrityksille kolmen tason vastuullisuusportaat. Pilotoinnin aikana rakennetaan yrityksille ja yrityspalveluorganisaatioille VATUPASSI-työkalupakki, jonka avulla saadaan yritysten vastuullisuusasiat kuntoon. Laajalla hankealueella ja tiiviillä yhteistyöllä osatoteuttajien kanssa saadaan yhdessä kehitettyä uudenlaisia palvelumalleja vastuullisuusasioiden haltuunottoon. Yritystaustoiltaan ja toimialoiltaan monipuoliselta hankealueelta tulokset skaalautuvat kokonaisuutena laajemmalle, niin tiedollisesti, yrityskentälle tulevana hyötynä kuin maantieteellisenä kokonaisuutena.

Hankkeessa paneudutaan erikseen yritysten taloudellisen vastuullisuuden osaamiseen. Kasvaneen sääntelyn myötä vaatimukset vastuullisuudesta rahoituslaitoksille ja sijoittajille ovat kasvaneet. Sijoittajat ja pankit tulevat vaatimaan yrityksiltä ymmärrystä, tekoja ja läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymysten osalta ehtona rahoitukselle. Raportointivaatimus tulee koskemaan yhä useampaa yritystä. Vaikka vaatimus ei koske välittömästi mikroyrityksiä eikä pieniä yrityksiä, on sillä vaikutus esimerkiksi koko toimitusketjuun. Isot yritykset ja julkiset toimijat tilaajina edellyttävät vastuullisuuden raportointia osana omaa toimitusketjuaan ja vastuullisuusraportointityötään.

Hankkeessa selvitetään ESG-raportoinnin osa-alueet sekä arviointiin vaikuttavat tekijät yrityksen näkökulmasta ja luodaan ohjeistus ESG-raportoinnin tueksi. Erityisesti mikroyritykset ja pienet yritykset kaipaavat tukea vastuullisuuden saralla, ja tarvetta tunnistaa ja kehittää vastuullisuusosaamista onkin noussut esiin. Suurissa yrityksissä on erikseen vastuullisuuteen perehtyneet asiantuntijat, mutta mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä vastuullisuusasiat hoitaa yrittäjä muun työn ohella.

Hankkeessa tehdään vastuullisuusraportoinnista yrityksen strateginen työkalu, joka hallitsee kasvavaa raportointityökuormaa ja luo yrityksestä positiivista mielikuvaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Vastaavasti tarvitaan yrityspalveluorganisaatioille palvelumalleja ja työkaluja vastata kasvavaan kysyntään yritysraportointivelvollisuuksista sekä auttamaan erilaisia, eri vaiheessa olevia yritysasiakkaittaan yritysvastuullisuusasioiden laajempaan haltuunottoon.

Tavoitteet: Ensimmäiseksi hankkeen toiminnan vaikutukset näkyvät hankkeeseen osallistuvien yritysten tasolla. Hankkeen tulokset jalkautuvat myös saman tien osatoteuttajien hankealueilla toimivien yrityspalveluorganisaatioiden välityksellä yritysten normaaliin toimintaan. Näin vaikuttavuus monikertaistuu. Yritysten ennakointiosaaminen ja muutoskyvykkyys vastata toimintaympäristön muutoksiin paranee huomattavasti.

Kustannukset ja rahoitus:  Koko hankkeen kustannukset ovat 840 800 €, josta Kalajoen kaupungin osuus 189 000 €. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tuki 80%  Toteuttajien lisäksi hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys ja Kerttu Saalasti Säätiö.

Ryhmähankkeen toteuttajat: Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajia Kalajoen kaupunki, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Ylivieskan kaupunki. Kalajoen kaupunki vastaa lisäksi Raahen alueen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Kalajoen kaupungin vastuupalvelu:  Yrityspalvelut. Hankkeen johtaja, elinkienojohtaja Miia Himanka, puh. 044-469 1246, miia.himanka@kalajoki.fi.  Yritysasiantuntija Anna Uusitalo, puh. 040- 508 7667, anna.uusitalo@kalajoki.fi

 

 

Euroopan unionin osarahoittama  Pohjois-Pohjanmaa   Kalajoen kaupunki   Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry   Ylivieskan kaupunki  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  Haapavesi-Siikalatvan seutukunta

Toteutusaika: 1.1.2024 - 31.12.2025

Tiivistelmä:  Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle uusien yritysideoiden hautomo-ohjelma, joka kokoaa alueen innovatiiviset yritysaihiot oleellisten maksuttomien valmennusten äärelle. Toimintaperiaate on ideoiden saattaminen kaupalliseen muotoon kehittämällä ohjelmaan valittujen yritysten menestymisen edellytyksiä työpajoin ja valmennuksin. Hautomo-ohjelman lisäksi hankkeessa luodaan alueelle valmiudet vastata innovatiivisten yritysten valmennustarpeisiin nopeasti muuttuneissa tilanteissa.

Hankkeessa aktivoidaan myös alueen opiskelijoita innovoimaan omaa opiskelualaansa erityisillä yritysideakilpailuilla. Lisäksi hankkeessa luodaan alueelle varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittava rahasto ja alueen innovatiiviset yritykset voivat kokeilla ideaansa matalalla kynnyksellä kansainvälisessä startup-vaihtotoiminnassa.

Tavoitteet:  Hankkeen tavoitteina on alueen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen, innovaatioiden kaupallistaminen ja monipuolinen yhteistyö. Tavoitteena on luoda kestävä ekosysteemi, joka tukee alueen yritysten menestymistä, sekä edistää innovaatioiden syntymistä ja menestymistä.

Toimenpiteet:

 • Luodaan systemaattinen etenemispolku yritysideoille
 • Tarjotaan tukea ja vahvistetaan innovatiivisten yrityksien reagointikykyä mahdollisuuksiin ja ongelmiin
 • Osallistetaan opiskelijat innovaatiotoimintaan, tuetaan heidän innovaatioiden kehittymistä liiketoiminnaksi ja vahvistetaan yhteistyötä oppilaitosten kanssa
 • Muodostetaan alueellinen sijoitusrahasto varhaisen vaiheen yrityksille
 • Edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja ideoiden testaamista

Kustannukset ja rahoitus:  Hankkeen kokonaisbudjetti on  1 230 800 €. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, tuen osuus koko hankkeelle on 987 440 € (80%).   Kalajoen kaupungin osuus kustannuksista on 186 928 € ja tuesta 149 542 €.

Ryhmähankkeen toteuttajat:  Hankkeen päätoteuttaja on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, osatoteuttajat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan kaupunki, Kalajoen kaupunki ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.

Kalajoen kaupungin yritysneuvoja Annika Kartano, puh. 040-144 7260 annika.kartano@kalajoki.fi

Lisätietoa hankkeesta https://www.nihak.fi/nihakin_hankkeet/vaustart/

Teknisen palvelun hankkeet

Aluehallintovirasto  

 

Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2024

Tiivistelmä: Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto (PSAVI) on myöntänyt Kalajoen kaupungille luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen määrärahasta valtionavustusta 39 000 €, jotka käytetään hyväksytyn suunnitelman välisellä ajalla seuraaviin kohteisiin:

 1.   vesiliikuntakohteiden laiturirakenteiden ja rantautumispaikkojen turvallisuus ja soveltuvuus
 2.   kuntoportaiden rakentaminen reiteille sekä soveltuvuustason osoittavat turvallisuusohjeet ja reittiopasteet

Tavoitteet: Matkailun kasvu ja luontoliikunnan lisääntyminen korona-aikana ovat lisänneet merkittävästi reitistön ja luontoliikuntakohteidemme käyttöä ja täten myös rakentamis- ja korjaustarvetta, jota tällä hankkeelle korjataan.

Toimenpiteet ja tulokset:

Vesiliikuntakohteiden laiturirakenteiden ja rantautumispaikkojen turvallisuus ja soveltuvuus;

 • Kotalaavun ja esteettömän laiturin rakentaminen Rahjan saariston menlontareitin lähtöpaikalla Konikarvoon. Kts. Melontareitti ja sen taukopaikat ja LIPAS liikuntapaikat järjestelmässä
 • Vastaavan esteettömän laiturin rakentaminen Lenninmutkaan Himangalle
 • Esalankankaan talviuintipaikan turvallisuuden parantaminen. Talviuintipaikalle hankintaa uusi elementtilaituri ja sen kulkuväylien sulanapito turvataan lämpöelementein. Kunnossapidettävä alue aidataan, sähköjärjestelmät uusitaan ja alue korjataan yleisen uimarannan vaatimalle tasolle.
 • Pitkäjärvelle reitistöllä sijaitsevan leirintä- ja uimaranta-alueen kahden laiturin uusiminen sekä ranta-alueen kunnostaminen.

Kuntoportaiden rakentaminen reiteille sekä soveltuvuustason osoittavat turvallisuusohjeet ja reittiopasteet;

 • Kuntoportaat Kalajoen hiihtomäen tekomäen länsirinteeseen. Hiihtomajan kuntoportaat palvelevat myös frisbeegolfin harrastajia.
 • Kuntoportaat Himangan hiihtoreitin kupeessa sijaitsevan Kärmekallion pohjoisrinteeseen.
 • Hiekkasärkkien alueen ja Himangan reittien yhdenmukainen merkitseminen ja reittitaulut

Kustannukset ja rahoitus: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeen 136 190,03 euron kustannusarvioon 40 857,00 euron avustuksen.Kalajoen kaupungin omarahoitusosuus on 95 333 €.

 

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupunki, tekniset palvelut. Hankkeen johtaja, tekninen johtaja Marko Raiman, puh. 044- 4691 213, marko.raiman@kalajoki.fi. Yhdyskuntatekniikan insinööri Juha-Pekka Karihtala, puh. 044 - 4691 787, juha-pekka.karihtala@kalajoki.fi. Kalajoki Akatemia, kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehto, puh. 044-4691 242, juha.isolehto@kalajoki.fi.

 

YmpäristöministeriöHelmi-tunnus Elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kalajoen kaupunki

Toteutusaika:  10.10.2022 - 31.10.2024

Tiivistelmä: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Kalajoen kaupungille Kunta- ja Järjestö-Helmi-hankkeiden harkinnanvaraista valtionavustusta Kalajoen Hiekkasärkkien eteläpuolisten ranta-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen tarkoitus on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja edistää Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen tilaa konkreettisilla ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteillä. Pienvedet ja rantaluonto kuuluvat Helmi-ohjelman elinympäristöteemoihin.

Kalajoen kaupungin ja Etelänkylän Jako- ja Kalastuskunnan yhteishankkeen toteuttaminen edistää edellä mainittujen elinympäristöjen tilaa rantaluonnon osalta. Keskuskarin hiekkaranta alue on luonnonsuojelulain nojalla rajattu luontotyyppialue jonka luontoarvot ovat huomattavat. Ely-keskus on laatinut suunnittelun ja toimenpide-ohjeistuksen kohteeseen, jota noudatetaan. Haitalliset vieraskasvilajit pyritään hävittämään kaikilta kohteilta, joilla Helmi-kunnostusohjelmassa tehdään muita kunnostustoimia. Yksittäisten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden rajaaminen kaideköysin ja kyltein on perusteltua niiden luontoarvojen turvaamiseksi. Rantojen rehevöitymistä rajoitetaan säännöllisesti suoritettavalla jyrsimisellä kasvun määrästä riippuen. Luonnonmonimuotoisuus paranee ja arvokkaat kohteet eivät vaarannu, koska ne saadaan esille niitä vaurioittamatta ja voidaan suojella. Mikäli työtä ei tehtäisi lajisto kuolisi ja hautautuisi pajukkojen alle.

Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ajalla 10.10.2022 – 31.10.2024 enintään 109 042 €, josta avustuksen osuus     87 223,60 € (80%). Kalajoen kaupungin rahoitusosuus on 10 909,20 € ja Kalajoen Etelänkylän Jako- ja kalastuskunnan rahoitusosuus 10 909,20 €.

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupunki, tekniset palvelut. Yhdyskuntatekniikan insinööri Jukka-Pekka Karihtala, puh. 044-469 1787, jukkapekka.karihtala@kalajoki.fi

Pohjois-Pohjanmaan liitto    Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.6.2023 - 31.12.2025

Tiivistelmä: Hankkeessa rakennetaan Kalajoen matkailukeskuksessa sijaitsevan Marinan kaava-alueelle aluerakenteet. Hankkeen avulla mahdollistetaan Perämeren ja Merenkurkun arktisen rannikon merellisen matkailun ja palveluliiketoiminnan kehittäminen sekä Kalajoen Marinan vierasvenesatamaan liittyvän alueen infrastruktuurin toteuttaminen. Tämä toimintaympäristön kehittäminen vauhdittaa ratkaisevalla tavalla merellisen matkailun ekosysteemin rakentumista ja rannikon matkailun kansainvälistymistä. Hankkeella mahdollistetaan matkailun palveluliiketoiminnan kehittäminen ja olosuhteiden rakentaminen yksityisellä rahoituksella toteutettavia investointeja varten. Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia tuleviin investointeihin alueella sekä matkailu- ja palveluliiketoimintaa harjoittavien pk-yritysten toimintaan ja kehittämiseen.

Tavoitteet: Hankkeen välittömänä tavoitteena on toteuttaa aluerakentaminen Kalajoen matkailukeskuksessa sijaitsevan kaavoitetun Marinan vierasvenesataman alueelle. Aluerakentaminen tarvitaan, jotta alueen yksityiset investoinnit ja matkailun toimintaympäristön rakentaminen voi alkaa.

Toimenpiteet: Rakentaminen kohdistuu Marinan vierasvenesatamaan ja pitää sisällään mm. aallonmurtajien, rantamuurien, laitureiden, silta-rakentaiden, viheralueiden, huoltorakenteiden ja -rakennusten, opasteiden sekä liikenne-, pysäköinti- ja piha-alueiden rakentamisen.

Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen ostopalvelukustannukset ovat yhteensä 12 000 000 €, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt valtion-avustusta 5 940 000 €. Kalajoen kaupungin omarahoitusosuus on 6 060 000 €.

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupunki, tekniset palvelut. Tekninen johtaja Marko Raiman, puh. 044- 469 1213, marko.raiman@kalajoki.fi

Hankkeen edistymistä voit seurata sivulta https://www.kalajoki.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunki-rakentaa

Euroopan unionin osarahoittama   Pohjois-Pohjanmaan liitto   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.5.2023 - 31.12.2024

Tiivistelmä: Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuuden kehittäminen -hankkeessa parannetaan Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuutta ja yhteen liitettävyyttä muihin kuljetusmuotoihin. Hankkeen avulla poistetaan liikenteellisiä pullonkauloja ja ongelmakohtiasekä parannetaan ja nykyaikaistetaan pk-yritysten näkökulmasta tärkeitä logistiikka- ja liikenneyhteyksiä. Hanke edistää uusien pk-yritysten investointeja yrityspuiston alueelle. Hankkeessa toteutetaan Satamatien ja Louhikujan rakentaminen.

Tavoitteet: Tavoitteena on mahdollistaa uusien yritysten sijoittuminen alueelle, olemassa olevien yritysten laajennushankkeiden toteutuminen sekä Kalajoen sataman kehittyminen ja laajentuminen nykyisten satamatoimintojen eteläpuolelle. Hankkeen tavoitteena on lisäksi ajoneuvoliikenteen sujuvuuden sekä liikenneolosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen erityisesti pitkissä erikoiskuljetuksissa.

Toimenpiteet:

 1. Kalajoen satamatien rakentaminen, risteysalueen rakentaminen ja satamatieyhteyden rakentaminen suunnitelmien mukaisesti.
 2. Louhikujan rakentaminen suunnitelmien mukaisesti.

Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen hyväksytyt investointikustannukset + flat rate 1,5% ovat yhteensä 1 191 710 €, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt 4.8.2023 tekemällään päätöksellä 476 684 € (40%) EU- ja valtion rahoitusta. Kalajoen kaupungin omarahoitusosuus on 715 026 € (60%).

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupunki, tekniset palvelut. Tekninen johtaja  Marko Raiman, puh. 044-469 1213, marko.raiman@kalajoki.fi. Yhdyskuntatekniikan insinööri Juha-Pekka Karihtala, puh. 044-469 1787, juha-pekka.karihtala@kalajoki.fi.

Aluehallintovirasto   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.12.2025

Tiivistelmä: Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on myöntänyt Kalajoen kaupungille valtionavustusta 52 000 € Kalajoen Himangan Raumankarin lähiliikuntapaikan laajentamiseen ja rakentamiseen. Alueella toimii yhtenäiskoulu, varhaiskasvatuskeskus, kirjasto ja niiden piha-alueilla keskusleikkipuisto sekä Himangan taajaman lähiliikuntapaikat.

Toimenpiteet: Hankkeessa laajennetaan ja rakennetaan olevaa leikkipuistoa ja lähiliikuntapaikkaa ja rakennetaan skeittipuisto. Leikkivälineitä kunnostetaan, uudelleen sijoitetaan ja huonokuntoiset korvataan piha-alueelle asennettavilla liikuntavälineillä, jotka mahdollistavat toiminnallisen oppimisen ja vapaa-ajan harrastustoiminnan. Skeittialueen viereen kivetään alue pyöräparkille. Jääkiekkokaukalo siirretään ja kenttä kunnostetaan. Lisäksi tehdään tarvittavat aitaukset ja valaistukset ja hulevesien ohjaukset ja reunakiveykset.

Tulokset: Lähiliikuntapaikka, leikkipuisto ja alueen rakennukset muodostavat Himangalle toivotun harrastuspaikkakokonaisuuden.

Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 202 364,00 €. Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on myöntänyt Kalajoen kaupungille valtionavustusta 52 000 €.

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupunki, tekniset palvelut.  Tekninen johtaja Marko Raiman, puh. 044-469 1213, marko.raiman@kalajoki.fi. Yhdyskuntatekniikan insinööri Juha-Pekka Karihtala, puh. 044-469 1787, juha.pekka.karihtala@kalajoki.fi. Kalajoki Akatemia, kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehto, puh. 044-469 1242, juha.isolehto@kalajoki.fi

 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeet

Aluehallintovirasto  Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.8.2023 - 31.7.2024

Tiivistelmä ja tausta:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tukenut Harrasta Kalajoen kouluilla hanketta, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Lapsia ja nuoria kuullaan harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjä ja toimintatapoja koordinoidaan sekä tehden tiivistä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyötä. Tavoitteemme on ratkaista etsivällä työllä kuljetusoppilaiden ongelma ja luoda yhtenäiskouluille malli, missä työjärjestys ja koulu- kuljetusaikataulut tukevat harrastustoimintaan osallistumista niin, että vuosikymmenen lopussa kaikki oppilaat voivat halutessaan osallistua mielekkääseen ja maksuttomaan harrastustoimintaan koulupäivien yhteydessä. Lukuvuodelle 2023-2024 on suunniteltu 49 kerhoa ja 59 viikoittaista kerhoryhmää.

Tavoitteet:

Hanke toteuttaa Suomen mallia ja Kalajoen kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja talousarvion tavoitteita. Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen Tavoitteemme on ratkaista etsivällä työllä kuljetusoppilaiden ongelma ja luoda yhtenäiskouluille malli, missä työjärjestys ja koulukuljetusaikataulut tukevat harrastus-toimintaan osallistumista niin, että vuosikymmenen lopussa kaikki oppilaat voivat halutessaan osallistua mielekkääseen ja
maksuttomaan harrastustoimintaan koulupäivien yhteydessä.

Toimenpiteet:

Kerhotoimintaa järjestetään Raumankarin koululla seuraavista teemoista ja kerhoina: Musiikin alalta Bändi-kerho, Liikunnassa ja urheilussa;
Minecraft-, Esports- ja Fortnite-, luistelukerhoissa, Supersankari eläinkerhoissa, monilajikerhoissa, palloilussa, pihaleikit- ja Supersankarikerhoissa. Kulttuurin, tieteen ja taiteen teemoissa järjestetään International club, kuvataidekerhoja, keramiikka ja keraaminen kuvanveisto-, koru- ja pinssipaja-, Ranskan kerhoissa, tiedepajakerhoissa sekä kotitaloudessa hygieniaosaamisen, Master Chef-, Leivotaan yhdessä -kerhoissa sekä Ajokortti työelämään ja työllisty kesäksi -kerhoissa. Raumankarin yhtenäiskoululla järjestetään Liikunnan ja urheilun teemassa: Minecraft, Esports- ja Fortnite, Kehonhallinta- ja Parkour-, Palloilu-, Koripallo-, Yleisurheilu-kerhoissa sekä kotitaloudessa Masterchef kerhossa. Tyngän aluekoululla järjestetään Kuvataidekerhoa, Liikunta- ja Frisbeegolf- ja Palloilukerhoja, Minecraft- ja Shakkikerhoa sekä kotitaloudessa Välipalakerhoa. Raution monitoimitalolla ja koululla liikunta-kerhoa, liikunta- ja harrastekerhoa, Minecraft ja Puukäsityöt-kerhoja.


Lukuvuodelle 2023–2024 on suunniteltu 49 kerhoa ja 59 viikoittaista kerhoryhmää. Kalajoen kouluverkko muodostuu kahdesta yhtenäiskoulusta ja kahdesta aluekoulusta. Perusopetuksen oppilaita on 1475. Heistä 40 % oletetaan osallistuvan kerhotoimintaan. Toteutetaan 59 kerhoa, ja noin 2000 kerhotuntia.

Kustannukset ja rahoitus:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt hankkeelle 77333,33 € kustannusarvion ja myöntänyt 75 % avustuksen, 58000 €. Kalajoen kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 19 333,33 €. Varat käytetään em. suunnitelman mukaisesti koordinaattorin ja erityisesti ohjaajien palkkoihin, hieman materiaaleihin, kuljetus- yms. hankintoihin sekä tilakustannuksiin. Omarahoituksella katetaan hankekoordinaattorin ja kuljetuskustannukset.

Vastuuorganisaatio:

Hanke on Kalajoki Akatemian ja Opetuspalveluiden yhteishanke. Hankkeen johtaja on palveluvastaava Anna-Maria Palo, puh. 044- 469 1873,  anna-maria.palo@kalajoki.fi.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 26.10.2022 - 31.7.2024

Tiivistelmä:

Valtion erityisavustus on myönnetty varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024. Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa. Hankkeen kohderyhmän muodostajat esi- ja perusopetuksessa olevat lapset ja heidän perheensä.

Tavoitteet:

Tavoitteena on Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen Kalajoen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Toimenpiteet ja tulokset:

 1. Varhaiskasvatuksessa parannetaan S2-opetuksen saatavuutta varmistamaan vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lasten oppimista ja kehitystä: Varhaiskasvatuksessa S2-opetusta toteutetaan lapsen tarpeiden mukaan pienryhmissä tai yksilötoimintana. Lapsen oman kielen ja kulttuuritietouden tuonti suoraan varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmiin sekä henkilökunnalle on tärkeää. Kulttuurisesti moninaista pienryhmä-toimintaa mahdollistetaan lisäresurssein rekrytoimalla S2-opettaja sekä hankkimallaS2-opetukseen sopivaa materiaalia, kuten esimerkiksi digitaalisia oppimisympäristöjä, pelejä ja kirjoja, hankkimalla kieli- ja kulttuurikoulutusta henkilökunnalle, kulttuuri- ja kieliasiantuntijoiden lyhytaikaisilla palkkauksilla sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla, joiden työtehtäviin kuuluisi pienryhmätoiminnan mahdollistaminen. Laajalla kulttuurisella tietämyksellä vastataan asiakaspinnan moninaisuuteen.
 2. Koronapandemian aikana kertyneiden poissaolojen ja etäopetusjaksojen aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaaminen toteutetaan perus-opetuksessa panostamalla tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen sekä koulunkäynninohjaukseen tasoittaen kotitaustasta johtuvaa eriarvoisuutta oppilaiden välillä: Seulotaan oppilaista ne, joilla on merkkejä alisuoriutumisesta ja vaikeudesta päästä samalle tasolle, jolla he ovat aiemmin olleet, vertailemalla oppimistuloksia pandemiaa edeltävään aikaan. Tukea ja ohjausta lisätään näille oppilaille. Hankitaan ylimääräistä koulunkäynninohjaajaresurssia, kasvatetaan tukiopetuskiintiötä, lisätään resurssiopettajien, erityisopettajien ja oppilaanohjaajien tunteja sekä jakotunteja. Tuen henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä koko kaupungin alueella keskenään ja oppilaitosjohdon kanssa.

Kustannukset ja rahoitus:

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä 163 000 € ( 95 %) valtion avustuksen hankkeelle. Kalajoen kaupungin oma rahoitusosuus on 8 578,95 €. Myönnetyt varat käytetään henkilöstökuluihin ja ulkopuolisiin palveluhankintoihin.

Vastuuorganisaatio:

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut. Hankkeen johtaja ja yhteyshenkilö palveluvastaava Anna-Maria Palo, puh. 044-469 1873, anna-maria.palo@kalajoki.fi / perusopetus ja  yhteyshenkilö varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård, puh. 044-469 1263, elina.nygard@kalajoki.fi /varhaiskasvatus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.8.2023 - 31.12.2024

Tiivistelmä: Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen avulla palkataan varhaiskasvatukseen lisähenkiavulla vahvistamaan inklusiivista toimintaympäristöä ja hyvinvointia. Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasaarvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata varhaiskasvatuksen henkilöstöä (varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi tai lastenhoitaja) lapsiryhmien kokoa pienentämään, varhaiskasvatuksen erityisopettajia lasten tuen tarpeisiin vastaamaan sekä avustajia lapsiryhmiin, joissa on tukea tarvitsevia lapsia. Hankkeen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen asiakkaat ja henkilökunta.

Tavoitteet: Varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen sosionomien, varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja ryhmäavustajien lisäresurssin avulla vahvistetaan inklusiivista toimintakulttuuria, tuen varhaisempaa toteuttamista sekä mahdollistetaan oppimista ja hyvinvointia.

Toimenpiteet ja odotetut tulokset: Varhaiskasvatusryhmiin sijoitetaan varhaiskasvatuksen lisähenkilöstöä, ( varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksensosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, ryhmäavustaja, psykiatrinen sairaanhoitaja), joiden avulla vahvistetaan inklusiivista toimintaympäristöä, hyvinvointia, tuen järjestämistä lähellä lasta ja perhettä sekä tuen varhaisempaa toteuttamista.
Hankerahoituksen avulla saatava varhaiskasvatuksen lisähenkilöstö toimii lapsiryhmissä lisäresurssina pienentäen ryhmäkokoja sekä vastaamalla tuen tarpeisiin pienryhmätoiminnan ja yksilöllisen opetuksen kautta.
Tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen ja sitä kautta tuen oikea-aikainen toteutuminen lapsiryhmissä. Inkluusion edistäminen varhaiskasvatuksen lapsiryhmien pedagogisessa toiminnassa ja arjen käytänteissä.

Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 71 250 €, johon Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä valtion-
avustusta 57 000 € (80 %). Kalajoen omarahoitusosuus on 14 250 €.

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut. Hankkeen johtaja palveluvastaava Anna-Maria Palo, puh. 044-469 1873, anna-maria.palo@kalajoki.fi  ja yhteyshenkilö varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård, puh. 044-469 1263, elina.nygard@kalajoki.fi.

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.8.2022 - 31.12.2023

Tiivistelmä:   Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämis- ohjelmaa vuosille 2022–2023. Opettajien osaamisen ja tietoisuuden varmistaminen uudet lukutaidot-kriteereihin kuuluvien osaamisalueiden hallitsemiseksi. Opetus-suunnitelman sisältö avataan, strukturoidaan ja selkiinnytetään, jotta opettajat kaikilla vuositasoilla omaavat riittävät taidot ja työkalut näiden osaamis-alueiden opettamiseen. Kehittäjäopettajat toimivat kouluttajina ja mentoroivat toimintaa arjessa. Oppilaat osallistetaan sisällön jäsentämisessä ja heiltä kerätään palautetta ja he arvioivat itse oman osaamisensa. Hankkeen kohderyhmänä on Kalajoen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaat ja opettajat.

Tavoitteet: Kalajoen kaikilla esi- ja perusopetuksen oppilailla on yhtäläiset ja laajat mahdollisuudet hankkia itselleen ja kehittää monipuolinen Uudet lukutaidot -osasisältöjen mukainen osaaminen. Paikallisen opetussuunnitelman sisältö on avautunut riittävästi koko opetushenkilöstölle; tietoisuus, osaaminen ja tarvittavat opetusvälineet ovat kaikilla käytettävissään. Osaamisalueet on jäsennelty ja niiden asema on vakiinnutettu keskeiseksi osaksi arjen opetus- ja oppimisprosessia. Opettajat ovat saaneet koulutusta ja kollegiaalista tukea sisältöjen toteuttamiseen. Medialukutaidon, TVT-osaamisen ja ohjelmoinnin sisältyminen opetukseen ei lisää opettajien työmäärä, vaan uudistaa ja monipuolistaa työnsisältöä. Oppilaat ovat motivoituneet uuden lukutaitonsa kehittämiseen saatuaan olla osallisina suunnitteluvaiheessa. Huoltajia on osallistettu tiedotus- ja keskustelumahdollisuuksien avulla.

Toimenpiteet:  Hankkeessa perustetaan kehittäjätyöryhmä, johon tulee edustus Kalajoen kouluista: Merenojan yhtenäiskoulu 3 opettajaa, Raumankarin yhtenäiskoulu 2 opettajaa, yksi opettaja Tyngän koululta ja Raution koululta ja esiopetukselta 2 opettajaa. Työryhmä kartoittaa sisäisen arvioinnin keinoin uudet lukutaidot-kriteerien mukaisten oppisisältöjen toteutumisen nykytilan ja kehittämistarpeet sekä opetussuunnitelman ja muiden toteutussuunnitelmien riittävyyden ja selkeyden. Kartoituksen perusteella ryhmä laatii koulutussuunnitelman, sekä selkeyttää, jäsentelee ja strukturoi oppisisältöjä. Ryhmän jäsenet jalkauttavat oppisisältöjen toteutusta antaen asiaan liittyvää koulutusta omissa työyksiköissään. Tarvittaessa osallistutaan myös ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin tai kutsutaan kouluttaja paikalle. Toteutukseen ja hankkeesta tiedottamiseen käytetään ys- ja veso-aikaa. Varmistetaan, että asia läpäisee koko opetushenkilöstön, perustamalla kolme erillistä alatyöryhmää, jotka kukin keskittyy oman osa- kokonaisuutensa suunnitelmien selkiyttämiseen, avaamiseen ja koulutukseen. Kommunikoinnilla ja yhteistyöllä koko kaupungin alueella ja muiden vastaavaa kehittämistyötä tekevien koulutuksenjärjestäjien välillä edistetään ja rikastetaan yhteistä mielikuvaa siitä, mitä näihin osaamisalueisiin kuuluu. Hankkeen toiminnasta ja sisällöstä tiedotetaan kodeille ja elinkeinoelämälle lisäten arvostusta asiaa kohtaan ja täten myös motivoidaan sekä opettajia että oppijoita. Hankkeen tuotokset mallinnetaan ja jaetaan avoimella lisenssillä muiden opetuksenjärjestäjien hyödynnettäviksi AOE.fi -palvelussa.

Tulokset:  Kalajoen kaupungin esi- ja perusopetukseen on luotu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaisten osakokonaisuuksientoteuttamisen jäsennelty vuosiluokkakohtainen suunnitelma, jonka toteuttamisen edellyttämä osaaminen on varmistettu ja riittävät henkilö- ja laitteistoresurssit on varattu paikallisen opetussuunnitelman mukaiseen tuntijakoon. Vakiintuneella toiminnalla on tunnettu ja tunnustettu asema, jota pidetään yllä ja kehitetään edelleen. Sivistyksellinen .yhdenvertaisuus on vahvistunut.

Kustannukset ja rahoitus:  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle erityisavustusta 52 000 € (80 %). Kunnan omarahoitus on 13 000 €. Varat käytetään pääosin palkka- ja koulutuskustannuksiin.

Vastuuorganisaatio:  Hankkeen johtaja palveluvastaava Anna-Maria Palo, puh. 044-469 1873, anna-maria.palo@kalajoki.fi.

Erasmus + logo   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika:  1.9.2022 - 30.9.2024

Tiivistelmä:  Hankkeessa kehitetään opettajien digitaalisen koulutuksen osaamista sekä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda digitaalista sisältöä, mutta myös turvallinen paikka internetin sisällä.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia ratkaisuja äskettäin esiin nousseen ongelmaan, eli COVID-19:n koulutushaasteisiin: Halutaan parantaa digitaalista koulutusta, joka on uudessa ympäristössä välttämätöntä. Teemaa lähestytään eri näkökulmista (esim. koodaus, video- ja äänieditointikoulutus, ja harjoittelu) ja menetelmien ja hyvien käytäntöjen kirja on tarkoitus koota loppuun mennessä. Toiminta palvelee opettajien digitaalisten taitojen yleistä kehittämistä ja yhteistyön kehittämistä. Hankkeen tulosodotus on lista hyviä, turvallisia ja käytännöllisiä työkaluja, sisältöjä ja vinkkejä, metodeja ja hyviä käytännön sääntöjä modernille koululle.

Kustannukset, resurssit ja rahoitus: Kokonaiskustannukset noin 200 000 €, josta Merenojan koulun osuus noin 40 000 €.

Vastuuorganisaatio:  Pääpartneri on Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola Unkarista. Muut partnerit ovat Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque Portugal, Willy-Brandt-Realschule Germany, Merenojan koulu Finland sekä I.C.PACINOTTI Italy ja 27o Dimotiko Scholeio Thessalonikis (E10046689, GR) Greece. Kalajoen yhteyshenkilö on kansainvälisyyskoordinaattori Jan Franko Merenojan koulun puolesta.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö    Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.1.2024 - 31.12.2025

Tiivistelmä:  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää vaikutusta sekä mahdollistaa opiskeluhuollonvarhaisen tuen saatavuus tarvittaessa kaikille opiskelijoille yhdenvertaisesti. Hankevaroilla palkataan koulutsemppari, joka toimii yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttajana ja tukee arjessa oppilaiden kiinnittymistä koulutyöhön, ryhmäytymistä ja kiusaamisen ehkäisemistä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on vahvistanut asemansa merkittävänä osana oppilaitosten hyvinvointia edistävässä työssä

Tavoitteet:  Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää vaikutusta sekä mahdollistaa opiskeluhuollonvarhaisen tuen saatavuus tarvittaessa kaikille opiskelijoille yhdenvertaisesti.

Toimenpiteet ja toteutus:  Hankevaroilla palkataan koulutsemppari, joka toimii yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttajana ja tukee arjessa oppilaiden kiinnittymistä koulutyöhön, ryhmäytymistä ja kiusaamisen ehkäisemistä.

Kohderyhmät ja yhteistyökumppanit:   Kohderyhmänä ovat Kalajoen perusopetuksen oppilaat, esiopetuksen ja lukion oppilaat. Yhteistyö-kumppaneita ovat Kalajoen seurakunta, MLL Kalajoki ja MLL Himanka, urheiluseurat, Pohde (hyvinvointialue), JEDU (ammatillisen opetuksenjärjestäjä).

Kustannukset ja rahoitus:   Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kalajoen kaupungille Valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2024-2025: Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 48 351,61 euroa, johon on saatu 70 % avustus, 33 846,13 €, kuntarahoitusosuus 14 505,48 €. Määräraha käytetään em. koulutsempparin palkkaukseen.

Vastuuorganisaatio:   Kalajoen kaupunki, Opetuspalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio.  Hankkeen johtaja on palveluvastaava Anna-Maria Palo.

 

Kalajoki kampus, lukio ja Kalajoki Akatemian hankkeet

Aluehallintovirasto    Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.5.2023 - 31.5.2024

Tiivistelmä:

Lapsille ja nuorille (7-15 v) suunnattua kerho- ja leiritoimintaa toteutetaan koulujen loma-aikoina päiväleiritoimintana ja kouluaikana kerhotoimintana. Kerhot ja leirit vahvistavat kohderyhmän luontosuhdetta ja yhteisöllisyyttä sekä mahdollistavat tutustumisen toisiin koulun ulkopuolella. Toiminta auttaa monikulttuurisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria tutustumaan uuden kotimaan toimintatapoihin, luontoon ja kulttuuriin edesauttaen kotoutumista Toimintaa rahoittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Tavoitteet:

Tavoitteena on järjestää 6 leiriä ja yhteensä 30 leiripäivää ja 100 osallistujaa. Lisäksi kerhotoimintaa on tavoitteena järjestää neljällä koululla ja kahdessa muussa tilassa 134 kertaa ja yhteensä 268 tuntia 120 kerholaiselle.

Toimenpiteet:

 1. Leirit: Teemoina luonto, pelillisyys, ympäristö ja taide. Retket metsään, luontokohteisiin ja kotieläintilalle. Leirit suunnitellaan ikäluokalle sopiviksi. Kolme (3) leiriohjaajaa työskentelee pienryhmien kanssa.
 2. Kerhot: 29 kerhoa, joissa tehdään myös vierailuja ja niissä käy vierailevia ohjaajia. Monikulttuurinen kerho kahdessa tilassa.
 3. Harrastustoiminnan pääasialliset sisällöt: Sosiaalinen vahvistaminen ja erityisryhmät, luonto, kädentaidot, monikulttuurisuus / kielet, monitoimi, seikkailu/elämys, taide.

Kustannukset ja rahoitus:

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä rahoitus hankkeen toteuttamiseen on 13 000 € (90%). Se käytetään ohjaajien palkkioihin ja matkoihin, koulutukseen ja vierailupäivien ja leirien ja kerhojen kustannuksiin.

Vastuuorganisaatio:

Kalajoki Akatemia, hankkeen johtaja palveluvastaava Juha Isolehto.

Yhteyshenkilö kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa, puh. 044-469 1874, anita.ohtamaa@kalajoki.fi

Opetushallitus rahoittaa hanketta       Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 19.12.2022 - 31.7.2024

Tiivistelmä ja tausta:

Kalajoen kaupunki on osa-toteuttajana Opetushallitukselta rahoituksen saaneessa Sastamalan kaupungin hallinnoimassa hankkeessa. Erityisavustus on tarkoitettu lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toteuttamiseen seutulukioissa. Seutulukioiden omarahoitusosuus on 10 %.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää lukioissa hyödynnettävää laadunhallinnan toimintamallia ja laatua kuvaavia mittareita. Hankkeen tavoitteena on jakaa osaamista ja laatutyötä tukevia hyviä käytänteitä verkostossa. Hankkeessa toteutetaan koko verkostolle suunnattuja koulutuksia, seminaareja ja webinaareja sekä tuetaan benchmarking-toimintaa.

Toimenpiteet, toteutus ja tulokset:

Erityisavustus on tarkoitettu lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toteuttamiseen seutulukioissa. Ohjelman yksityiskohdat ovat luettavissa opetushallituksen sivuilla https://www.oph.fi/fi/funding/valtion-erityisavustus-lukiokoulutuksen-laatu-ja-saavutettavuusohjelman-edistamiseen-2022

Kumppanit:

Hallinnoija Sastamala, muut osalliset ovat Alavuden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Imatran kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kalajoen kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Keuruun kaupunki, Kuusamon kaupunki, Lohjan kaupunki, Novida ammattiopisto ja lukio, Pieksämäen kaupunki, Pietarsaaren kaupunki, Riihimäen kaupunki, Savitaipaleen kunta, Siilinjärven kaupunki, Someron kunta (18).

Kustannukset ja rahoitus:

Opetushallitus on hyväksynyt hankkeen kokonaisnettomenoiksi 659 100 € ja myöntänyt avustusta 593 190 € (90 %) hallinnointiin Sastamalle
sekä toimenpiteiden toteuttamiseen ja rahoitusosuus jaetaan kuntien kesken ja laskutetaan hallinnoijalta. Kalajoen osuus on n. 25000 € budjetista ja omarahoitusosuus arviolta 3270 €.

Vastuuorganisaatio:

Hankkeen johtaja on palveluvastaava Juha Isolehto ja opetuspalveluissa hankkeen yhteyshenkilönä toimii lukion rehtori Riku Saksholm,             puh. 044-469 1601, riku.saksholm@kalajoki.fi

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 9.11.2022 - 31.7.2024

Tiivistelmä ja tausta:  Opetushallitus on myöntänyt valtion erityisavustusta lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 39 061 € (95 %). Rahoitus käytetään oppisen tukeen ja oppimisvajeen paikkaamiseen.

Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa lukiolaisten mahdollisuuksia jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti etäopetusjaksojen aikana kertyneen osaamisvajeen vähentämiseksi sekä opintojen saattaminen suunniteltuun aikatauluun auttamalla opiskelijoita yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä rästiin jääneiden tehtävien suorittamisessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä. Hankkeen kohderyhmässä on 281 opiskelijaa.

Toimenpiteet, toteutus ja tulokset:  Palkataan resurssiopettaja opiskelijoiden tueksi rästiin jääneiden kurssisuoritusten loppuun suorittamiseksi sekä etäopetusjaksojen aikana muodostuneen osaamisvajeen umpeen kuromiseksi. Resurssiopettajaa käytetään myös opiskelijoiden elämänhallinnan palauttamiseen, niiden opiskelijoiden osalta, joille etäopetusjaksot ovat osoittautuneet erityisen raskaiksi. Lisäksi avustusta kohdennetaan tuki-opetukseen.

Tulosodotukset: Etäopetusjaksojen aikana syntynyttä osaamisvajetta saadaan vähennettyä ja rästiin jääneitä kurssisuorituksia saadaan tehtyä tuetusti loppuun. Opintojen eteneminen saadaan palautettua normaalisuunnitelman mukaiseksi myös niillä opiskelijoilla, joille etäopetusjaksot ovat aiheuttaneet vaikeuksia suoriutua opinnoista suunnitelmiensa mukaisesti. Hankkeen tuloksena oppimisvaikeudet ovat vähentyneet ja opiskelijoiden elämänhallinta on kohentunut.

Kustannukset ja rahoitus:  Opetushallitus on hyväksynyt hankkeen kokonaisnettomenoiksi 41 117 € ja myöntänyt avustusta 39 061 € (95%). Varat käytetään resurssiopettajan palkkaamiseen.

Vastuuorganisaatio: Hankkeen johtaja on palvelujohtaja Juha Isolehto ja opetuspalveluissa hankkeen yhteyshenkilönä toimii lukion rehtori Riku Saksholm, puh. 044-469 1601.

Aluehallintovirasto   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.4.2023 - 31.12.2024

Tiivistelmä: Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastoille kulttuurineuvonnan toimintamalli, hyvinvointilähetteen käyttötavat elintapaohjauksessa, palvelupolut ja asiakasneuvonnan muodot Pohteen hyvinvointi- ja elintapaohjauksen kanssa. Hankkeeseen osallistuu viisi kuntaa, Kalajoen lisäksi mukana Kempele, Kuusamo, Reisjärvi ja Tyrnävän kunta. Hankkeen toimenpiteitä toteuttamaan palkataan hankekoordinaattori. Hankkeen kohderyhmänä ovat kirjastojen asiakkaat, kirjaston ei-käyttäjät, työikäinen väestö, työttömät, ikääntyneet, kirjastojen henkilökunta ja sidosryhmät, kuten Pohteen elintapa- ja hyvinvointiohjaus ja sen kumppanit.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastoille kulttuurineuvonnan toimintamalli.

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Teemana palvelujen kehittäminen. Asiasanat ja tagit: palvelujen kehittäminen, hyvinvointi, kulttuurihyvinvointi ja
kulttuurineuvonta. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastoille kulttuurineuvonnan toimintamalli. Toimenpiteet ovat:

 1. Kulttuurineuvonnan toimintamalli suunnitellaan yhteistyössä kuntien kirjaston, kulttuuripalvelun, kansalaisopiston, yhdistysten ja Pohteen elintapa- ja hyvinvointiohjauksen kanssa. Hanke hyödyntää oo. tietoa kulttuurineuvonnasta.
 2. Hankkeessa suunnitellaan henkilökohtaisen ja ryhmäneuvonnan toimintatapoja lähineuvontana ja etäneuvontana.
 3. Hankkeessa testataan kehitettyjä toimintatapoja kohderyhmässä ja suoritetaan arviointia vaikuttavuudesta.
 4. Hankkeen aikana tutustutaan alueen kulttuurineuvola- ja kulttuurineuvontatoimintaan.

Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 50 00 euroa, johon on saatu 40 000 € avustus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Varat käytetään pääosin henkilöstön palkkoihin yms. kuluihin.

Vastuuorganisaatio:  Kalajoen kaupunki, Kalajoki Akatemia, kirjasto. Hankkeen johtaja palveluvastaava Juha Isolehto, yhteyshenkilö Anita Ohtamaa, puh. 044-469 1874, anita.ohtamaa@kalajoki.fi

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Eurooppa investoi maaseutualueisiin  Maaseutu 2020    Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.4.2022 - 30.9.2024

Tiivistelmä:  Hankkeessa edistetään Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuutta ja -potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja verkostoitumista, käynnistää kulttuuritoimijoiden yhteistä innovaatiotoimintaa, tehdä yhteistyötä alueellisten kulttuuritavoitteiden saavuttamiseksi mm. OULU 2026 ja muiden hankkeiden ja ohjelmien kanssa. Hankkeessa kehitetään valmiuksia ja aktivoidaan kulttuuritoimijoita, kuntia, ja yrityksiä yhteistyöhön kulttuuripalveluissa sekä kehitetään uusia toimintamalleja kuntien, kulttuuritoimijoiden ja yritysten väliseen toimintaan sekä laaditaan kulttuurisuunnitelmia. Hankkeessa edistetään kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuutta ja pilotoidaan yleishyödyllisten kulttuuripalveluiden digitalisointia saavutettavuuden parantamiseksi ja käytetään palvelumuotoilua tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hanke edistää välillisesti kulttuurialan yritystoiminnan mahdollisuuksia ja vahvistaa kuntien matkailunäkyvyyttä. Kulttuuritoiminnan vaikuttavuus lisääntyy hankkeen myötä. Hanke elävöittää maaseutua tuomalla kulttuurikohteet paremmin esille ja tekemällä yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Alavieskan, Kalajoen, Kempeleen, Ylivieskan, sievin, Oulaisten, Nivalan, Haapajärven ja Oyhäjärven kulttuurin ja matkailualan toimijat.

Toimenpiteet:

 1. Kulttuurimatkailutoimialan yleisien valmiuksien, osaamisen ja kyvykkyyksien kehittäminen ja toimintamallien kehittäminen
 2. Kulttuurimatkailualan toimijoiden aktivointi, sitouttaminen ja verkostointi mukaan kehittämistyöhön
 3. Verkoston toimintatapojen kehittäminen ja kokeilut
 4. Kulttuurimatkailusuunnitelmien laatiminen työpajoissa yhdessä kulttuurialan yritysten ja toimijoiden kanssa
 5. Kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden kehittäminen, jossa innovoidaan uusia tuotteita ja palveluita
 6. Yleishyödyllisten tuotteiden ja palveluiden palvelumuotoulu niiden markkinakelpoisuuden parantamiseksi ottaen huomioon tuotteiden laatu, palvelu, kapasiteetti, turvallisuus, kestävyys, saavutettavuus, saatavuus, ostettavuus, autenttisuus ja vetovoimaisuus
 7. Kulttuurimatkailuopastukseen laaditaan toimintamalleja, kehitetään toimintavalmiuksia, kyvykkyyksiä ja sen digitalisoimista yhdessä kuntien oppaiden ja sidosryhmien kanssa
 8. Hallinnointi ja rekrytointi

Tavoitteet:  Yhteistyö ja verkostoituminen, kulttuuritoimijoiden ja yritysryhmien yhteisen innovaatiotoiminnan käynnistäminen uusien kulttuuri- ja elämystuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sekä Digiosaamisen kehittäminen, OULU2026 -hanke yhteistyöhön ja toimeenpanoon valmistautuminen, ja välillinen tavoite on kulttuurin hyödyntäminen kuntien hyvinvoinnin edistämistyössä.

Kustannukset ja rahoitus:  Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 217 201,00 €. Rahoitus on 100 % tälle yleishyödylliselle hankkeelle. Se käytetään palkkoihin ja ostopalveluihin sekä yleiskuluihin.

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupunki, Kalajoki Akatemia. Hankkeen johtaja on palveluvastaava Juha Isolehto ja yhteyshenkilönä  kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa, puh. 044- 469 1874, anita.ohtamaa@kalajoki.fi.  Hankkeen projektipäällikkö Merja Nevalainen, puh. 040-187 8609, merja.nevalainen@kalajoki.fi.

Kuusamon kaupunki       Terveyden ja hyvinvoinnin laitos   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 1.1.2022 - 31.12.2023

Tiivistelmä:  Hankkeessa luodaan matalan kynnyksen palvelumalli, jossa hyödynnetään oo. malleja sekä kehitetään hyvinvointikortti työvälineeksi heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille. Hanke tähtää perheiden hyvinvointia tukemalla ja edistämällä vahvistamaan perheiden sosiaalista asemaa sekä rohkaisemaan mukaan yhteisölliseen toimintaan poistamalla osallistumisen esteitä. Hankkeessa kehitetään mittaus- ja seurantamalleja toiminnan ja hyvinvointikertomuksen tueksi. Kehitettävänä kohteena on toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi.

Tavoitteet:   Hyvinvointikertomustyön kehittäminen – tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi sekä kulttuurihyvinvoinnin toimintamallien kehittämiseksi luonto-, ympäristö-, ja taideperusteisia toimintamalleja hyödyntäen. Hankkeen päätavoitteena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta, vähentää eriarvoisuutta, lisätä tasa-arvoa ja asiakkaiden valinnanvapautta. Tavoitteena on tunnistaa varhain niin sanotut riskitekijät ja ensimmäiset haasteet, jotta perheille voidaan tarjota osallistavaa ja hyvinvointia tukevaa toimintaa oikea-aikaisesti sujuvan palveluohjauksen kautta. Tavoitteena on vahvistaa vähävaraisten perheiden sosiaalista asemaa, tukea perheitä yhteiseen tekemiseen sekä rohkaista mukaan yhteisölliseen toimintaan poistamalla
osallistumisen esteitä.

Toimenpiteet ja tulosodotukset:  

Hyvinvointikortti – osakokonaisuus / Kuusamo: Hankkeeseen palkataan osa-aikainen koordinaattori Kuusamoon ja projektityöntekijä. Hyvinvointikorttiosahankkeessa kehitetään oo. toimintamallin rinnalle mittaus- ja seurantamalleja hyvinvointikertomuksen tueksi – tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi. Kehitettävänä kohteena ovat toimenpiteiden reaaliaikainen vaikuttavuuden arviointi, jossa verrataan oo. tilastotietoa mitattuun tietoon. Kehitetään reaaliaikaista datan keräämistä ja analysointia tavoitteena tiedon keruun ja analysoinnin automatisointi. Hankkeessa luotava toimintamalli ja pilotoinnit mahdollistavat sosioekonomisesti heikossa asemassa olevien perheiden osallistumisen luonto-, taide- ja kulttuurilähtöisillä menetelmillä toteutettaviin palveluihin osallistumisen. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisen myötämuutokset näkyvät myös terveyserojen kaventumisena.

Tiedolla johtamisen osa-kokonaisuus/ Kalajoki: Kalajoelle palkataan osa-aikainen asiantuntija, joka kartoittaa ja hankkii mittalaitteet, luo tiedonkäsittelymenetelmät ja vie tiedot rajapinnan kautta olemassa oleviin tiedolla johtamisen järjestelmiin. Hankkeessa tuotetaan mitattua tietoa palveluiden käytöstä ja käyttäjistä sekä arvioidaan ennaltaehkäisevän toiminnan kustannusvaikutuksia sekä palvelutarpeen muutoksia. Tiedolla johtamisen osakokonaisuudessa kehitetään toiminnan vaikutusten arviointiin soveltuva seurantamenetelmä, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa toimenpiteiden vaikutusarvioiden tueksi. Palveluiden käyttäjätiedoista muodostetaan keskeiset tiedot yhdistäviä mittareita ja infograafeja, joita käytetään päätöksenteon tukena niin palvelualueilla kuin luottamushenkilöiden toimesta. Hankkeessa tuotetaan mitattua tietoa palveluiden käytöstä ja
käyttäjistä sekä arvioidaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuutta, kustannusvaikutuksia ja palvelutarpeissa tapahtuvia muutoksia. Kerätystä tiedosta toteutettavat infograafit havainnollistavat toimenpiteiden vaikuttavuutta.


Tulosodotukset: Tiedolla johtamisen osakokonaisuuden toimintatapana tulee oleman valittujen kohteiden käyttäjävirran analysointi, tiedonkäsittely ja tulosten havainnollistaminen. Mittaus ja arviointitiedon pohjalta voidaan kohdentaa kampanjoita eri väestöryhmille tarpeen mukaan. Voidaan myös seurata toimintojen vaikuttavuutta ja tehdä tarpeelliset jatkosuunnitelmat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kustannukset ja rahoitukset: Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset vuosille 2022–2023 ovat 253 533 euroa, josta terveyden edistämisen määrärahan osuus THL:tä on 200 000 euroa (78,9 %). Hankkeen toteuttaa yhteistyössä Kuusamon kaupunki ja Kalajoen kaupunki. Kuusamon
kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana ja Kalajoen kaupunki osatoteuttajana. Toteuttajat ovat osoittaneet hankkeelle omarahoitusta yhteensä 53 533 euroa, joka on 21,1 % kokonaiskustannuksista. Osa omarahoitusosuudesta tehdään kaupungin henkilöstön työpanoksella.

Vastuuorganisaatio ja kumppanit: Pääpartneri on Kuusamon kaupunki, joka hallinnoi hankkeen, projektipäällikkö Pirkko Määttä. Kalajoen kaupunki on osatoteuttajana. Kalajoen kaupungin yhteyshenkilöt ovat Anita Ohtamaa, puh. 044-469 1874, anita.ohtamaa@kalajoki.fi ja Juha Isolehto, puh. 044-469 1242, juha.isolehto@kalajoki.fi.

Erasmus+ logo   Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 2021-2027

Tiivistelmä: Tämä hankekokonaisuus on uusi versio, uusi tapa toteuttaa aiemmin vuosittain haettuja Erasmus+ projekteja. Siinä Kalajoen kaupunki on akkreditoitu ERASMUS+ toimija, mikä tarkoittaa, että se on laatuvarmistettu "Erasmus+ -jäsen”. Ohjelmakaudella 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painottuvat erityisesti inkluusio, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus. Akkreditoidut organisaatiot sitoutuvat myös näihin ohjelman perusperi-aatteisiin. Kalajoen kaupungin akreditointiin osallistuu: Merenojan yhtenäiskoulu, Kalajoen Lukio ja Raumankarin koulu. Akkreditoituna ERASMUS+ jäsenenä Kalajoen kaupunki hakee vuosittain rahoituksen kansainvälistymistoimintoihin ja liikkuvuuteen. Se sisältää käytännössä opettajien, että opiskelijoiden lyhyt- tai pitkäaikaisia vaihtoja ulkomailla. Samalla se tarjoaa myös esim. työharjoitusmahdollisuuksia, kieli- ja muita kursseja ja paljon muuta.

Tavoitteet:  Kalajoen kaupungin ERASMUS+ akkreditointia varten laatimassa ohjelmassa vuosille 2021-2027, se asetti päätavoitteikseen seuraavat teemat vuosille 2021–2027:
– Parhainten käytäntöjen vaihto molempiin suuntiin (Suomeen ja ulkomaille)
– Erikoiskoulutus
– Digitaalisuus

Toimenpiteet: Vuonna 2021, hankkeeseen osallistui noin 20 opettajaa, ensi vuonna osallistujien määrä tuplaantuu. Erasmus+ avaa uusia mahdollisuuksia toimintoihin kuten Job shadowing, joka on mm. työnteon seuraamista, havainnointia tai ammattilaisten kutsuja, joissa he tapaavat toisiaan ja vaihtavat osaamistaan jne.
Vuonna 2022–2023 toiminta jatkui liikkuvuuden edistäminen uudella budjetilla.
Vuosina 2023–2024 toiminta liikkuvuuden edistämiseksi sai jälleen uuden rahoituksen.

Hankkeen kustannukset, resurssit ja rahoitus: Erasmus+ akreditointi tuki ensimmäiselle jaksolle 2021-2022 em. erilaisiin KV- toimintoihin oli 48 044 EUR ja vuosille 2022-2023 myönnetty tuki oli 160 214 € sekä vuosille 2023-2024 myönnetty tuki oli 97 849 €, joista etukäteen myönnetään aina 80% ja toteuttamisvuosien loppuselvityksen jälkeen jäljelle jäänyt 20% toteuman suhteessa. Erasmus+ rahoitus on 100 % rahoitusta, kuntarahoitusosuutta ei ole lainkaan.

Vastuuorganisaatio: Kalajoen kaupungin akkreditointiin osallistuvat yksiköt ovat: Merenojan yhtenäiskoulu, Kalajoen Lukio ja Raumankarin koulu.
Hankkeen johtaja Kalajoella on lukion rehtori Riku Saksholm, Kalajoen yhteyshenkilö on kansainvälisyyskoordinaattori Jan Franko

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-erasmus-akkreditointi

Opetushallitus   EU-lippu      Kalajoen kaupunki

Toteutusaika: 12.12.2023 - 31.12.2024

Tiivistelmä:  Kalajoen Starting adult life with something great -Kalajoki Discover EU Inclusion – ERASMUS+ nuorisohankkeessa (KA155-YOU - DiscoverEU inclusion action) -osallisuustoimessa yhdestä viiteen nuorta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka ovat heikommassa asemassa ja jotka tulevat samasta maasta, tekevät yhdessä lyhyen matkan Euroopassa. Oppimisjakso koostuu suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ennen DiscoverEU-matkaa ja sen aikana sekä seurannasta matkan jälkeen.

Tavoitteet:  Tavoitteena on saada aikaan oppimiskokemus ja -prosessi, jota osallistujat ovat olleet aktiivisesti itse valmistelemassa. Saatua palautetta hyödynnetään jatkotyöskentelyssä.

Toimenpiteet ja toteutus:  Hankevaroja käytetään osallistujien ja järjestävän organisaation kustannusten kattamiseen.  Varoilla mahdollistetaan suunniteltu kevät- ja kesämatka kohderyhmälle ja siihen liittyvät kulut.

Kohderyhmät ja yhteistyökumppanit:  Kohderyhmänä on ryhmä Kalajoen heikommassa asemassa olevia nuoria.

Kustannukset ja rahoitus:  Opetushallitus on myöntänyt Kalajoen kaupungille varoja hankkeen toteuttamiseen vuosille 2023–2024 yhteensä  22492 €. (100%).

Vastuuorganisaatio:  Kalajoen kaupunki, järjestävä organisaatio on Kalajoen kaupungin nuorisokeskus.  Hankkeen johtaja on palvelualuevastaava Anita Ohtamaa ja  yhteyshenkilö Adrian Bonnet.

 

Euroopan unionin osarahoittama  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kalajoen kaupunki   Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JeduKalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry

Toteutusaika:  1.1.2024 - 31.5.2026

Tiivistelmä:  Duuniportti -hankkeen tavoitteena on kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä osaavan työvoiman saamiseksi alueelle sekä nopeuttaa ja sujuvoittaa työllistymistä.  

Kalajoelle on tulossa Kalajoki Kampus, jossa toimii vuonna 2025 samoissa tiloissa Koulutuskeskus JEDU, Kalajoen lukio, Kalajoki Akatemia sekä kaupungin yrityspalvelut ja työllisyyspalvelut. Kalajoen Kristillinen Opisto on mukana toiminnallisessa yhteistyössä. Duuniportti -hankkeella valmistaudutaan eri toimijoiden yhteiseen kampukseen ja TE2024 –uudistukseen. Hankkeessa rakennetaan yhteiseen palvelupisteeseen toimivaa eri toimijoiden käytännönläheistä yhteistä toimintamallia ja asiakaslähtöisiä yksilöllisiä palvelupolkuja. Duuniportti-palvelupisteessä työnantajat, työnhakijat, maahanmuuttajat, nuoret, opiskelijat sekä eri toimijat kohtaavat toisensa. Hankkeella edistetään kohderyhmien pääsyä avoimille työmarkkinoille, yrittäjiksi, koulutukseen tai tarpeellisiin palveluihin. Keskiössä on osaavan työvoiman saaminen alueelle. Duuniportti-hankkeessa testataan ja pilotoidaan toimintatapoja sekä kehitetään yhteistyötä nopeuttaen ja sujuvoittaen työllistymistä ja työnantajien näkökulmasta työntekijöiden saatavuutta.

Toteutus: Hankkeessa on neljä toimenpidekokonaisuutta: Duuniportti -palvelu ja toimintamallin konseptointi, International House Kalajoki -toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen, osaamispalveluiden kehittäminen sekä hallinto ja viestintä. Hankkeen tuloksena parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja syntyy Duuniportin toimintamalli toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä selkeät ja sujuvat palvelupolut työnantajille, työnhakijoille, nuorille, maahanmuuttajille ja työelämän eri nivelvaiheissa oleville. Hankkeen tuloksena käynnistetään International House Kalajoki –toiminta.

Kohderyhmä:  Työnhakijat, maahanmuuttajat, nuoret, työantajat sekä työelämän erilaisissa nivelvaiheissa olevat.

Toteuttajat: Hankkeen päätoteuttajana on Kalajoen kaupunki ja osatoteuttajina Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU sekä Kalajoen Kristillinen Opisto.

Kustannukset ja rahoitus:  Hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä 654 813 €. Hankkeen rahoituksesta EU-tuen osuus 523 848 € (80%) ja muiden toteuttajien omarahoitusosuus yhteensä 130 965 € (20%).

Yhteystiedot: projektipäällikkö Eemeli Alanne, puh. 040-5730 363, eemeli.alanne@kalajoki.fi

Kuuntele