Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalaki.

Hallintosäännön muutoksista ja päivityksistä päättää aina kaupunginvaltuusto. Ajankohtainen hallintosääntö on luettavissa tämän sivun alaosassa.

Hallintosäännössä määrätään lisäksi mm. kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Ellei toisin ole määrätty, on päätösvalta asioissa kaupunginvaltuustolla. Käytännössä päätösvaltaa kuitenkin delegoidaan edelleen sekä viranhaltijoille että muille toimielimille. Delegointeja tehdään hallintosäännön lisäksi vuosittain talousarviossa sekä toimielimien erillisissä päätöksissä.

Delegoinnit päätetään toimielinkohtaisesti vähintään kerran valtuustokaudessa. Lisäksi toimivallan delegoinneista tehdään päivittyvä delegointiyhteenveto, joka viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle. 

 

 

Kuuntele