Kalajoen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kalajoen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajat kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Valtuuston käsiteltävät asiat valmistelee kaupunginhallitus.Kesäkuun loppuun mennessä saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Seuraavan kalenterivuoden kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit on päätettävä 17.11. mennessä ja viimeistään joulukuussa on päätettävä kaupungin talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisestä.

Valtuusto kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18. Heinäkuun aikana kuitenkin vain tarpeen vaatiessa. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei valtuusto toisin päätä. Kokouksia voi seurata myös suorina lähetyksinä Kalajoen kaupungin Youtube kanavan kautta osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UC8fzICiqHAf2nVWlz84fX3Q

Valtuuston jäsenet ja yhteystiedot löydät täältä.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Miika Heikkilä. 1. varapuheenjohtajana Antti Nikula, 2. varapuheenjohtajana Päivi Alho ja 3. varapuheenjohtajana Sami Salmu.