Kalajoen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajat kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Valtuuston käsiteltävät asiat valmistelee kaupunginhallitus. Kesäkuun loppuun mennessä saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Seuraavan kalenterivuoden kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit on päätettävä 17.11. mennessä ja viimeistään joulukuussa on päätettävä kaupungin talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisestä.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Miika Heikkilä. 1. varapuheenjohtajana Antti Nikula, 2. varapuheenjohtajana Päivi Alho ja 3. varapuheenjohtajana Sami Salmu. Valtuuston jäsenet ja yhteystiedot löydät täältä.

Kokousten seuraaminen

Valtuusto kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18. Heinäkuun aikana kuitenkin vain tarpeen vaatiessa. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei valtuusto toisin päätä. Kokouksia voi seurata suorina lähetyksinä Kalajoen kaupungin YouTube-kanavan kautta. Lähetyksistä voi antaa palautetta verkkosivujen palautelomakkeen kautta. Valitse aiheeksi ”Viestintä ja markkinointi”.