Kalajoen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajat kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Valtuuston käsiteltävät asiat valmistelee kaupunginhallitus. Kesäkuun loppuun mennessä saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Seuraavan kalenterivuoden kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit on päätettävä 17.11. mennessä ja viimeistään joulukuussa on päätettävä kaupungin talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisestä.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Miika Heikkilä. 1. varapuheenjohtajana Markus Forslund, 2. varapuheenjohtajana Mauno Rahkola ja 3. varapuheenjohtajana Paavo Tiinanen. Valtuuston jäsenet ja yhteystiedot löydät täältä.

Kokousten seuraaminen

Valtuusto kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18. Heinäkuun aikana kuitenkin vain tarpeen vaatiessa. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei valtuusto toisin päätä.

Kokouksia voi seurata suorina lähetyksinä Kalajoen sivulla QuickChannelissa. Lähetyksistä voi antaa palautetta verkkosivujen palautelomakkeen kautta. Valitse aiheeksi ”Viestintä ja markkinointi”.

Valtuuston kokousten tallenteet

Lähetykset tallennetaan ja ne tekstitetään koneellisesti jälkikäteen. Lisäämme tallenteet tälle sivulle tekstityksen jälkeen. Tekstitys on tuotettu koneellisesti ja voi sen vuoksi sisältää virheitä.

Ensimmäinen tekstitettävä valtuuston kokous on pidetty tiistaina 31.8.2021. Aikaisempia kokousten tallenteita emme valitettavasti saa jakaa, koska niitä ei ole tekstitetty, eivätkä sen vuoksi täytä saavutettavuusdirektiivin asettamia vaatimuksia.

Katso kokous painamalla alla olevaa linkkiä:

Valtuuston kokous 31.8.2021