Kalajoella vahva talous.

Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2015 ja 2016).

TP2016 TP2015
Asukasluku 12 567 12 615
Veroprosentti 20 % 20 %
Toimintatuotot 21,7 milj. € 21,9 milj. €
Toimintakulut 85,7 milj. € 83,3 milj. €
Verotulot 39,1 milj. € 38,5 milj. €
Valtionosuudet 30,7 milj. € 29,4 milj. €
Vuosikate 5,9 milj. € 6,8 milj. €
Tilikauden ylijäämä -0,2 milj. € 2,3 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas -16 180
Lainakanta 32,6 milj. € 32,7 milj. €
Lainamäärä €/asukas 2 866 € 2 590 €
Nettovelka €/asukas 1 317 € 1 358 €
Nettoinvestoinnit 5,5 milj. € 5,0 milj. €
Kertynyt ylijäämä 18,2 milj. € 18,4 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas 1 447 € 1 457 €