Kalajoella vahva talous.

Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2016 ja 2017).

TP2017 TP2016
Asukasluku 12 514 12 586
Veroprosentti 20 % 20 %
Toimintatuotot 21,5 milj. € 21,5 milj. €
Toimintakulut 86,6 milj. € 85,7 milj. €
Verotulot 38,8 milj. € 39,1 milj. €
Valtionosuudet 30,2 milj. € 30,7 milj. €
Vuosikate 4,8 milj. € 5,9 milj. €
Tilikauden ylijäämä 0,2 milj. € -0,2 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas 19 -16
Lainakanta 36,3 milj. € 32,6 milj. €
Lainamäärä €/asukas 2 901 € 2 590 €
Nettovelka €/asukas 1 345 € 1 316 €
Nettoinvestoinnit 7,0 milj. € 5,5 milj. €
Kertynyt ylijäämä 18,3 milj. € 18,2 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas 1 461 € 1 446 €