Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2022 ja 2021)

Tunnusluku Tilinpäätös 2022 Tilinpäätös 2021
Asukasluku 12 333 12 407
Veroprosentti 20 % 20 %
Toimintatuotot 24,3 milj. € 23,4 milj. €
Toimintakulut 103,2 milj. € 99,4 milj. €
Verotulot 47,4 milj. € 45,5 milj. €
Valtionosuudet 39,7 milj. € 36,3 milj. €
Vuosikate 9,5 milj. € 6,6 milj. €
Tilikauden ylijäämä 3,3 milj. € 1,2 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas 266,7 94,40
Lainakanta 41,2 milj. € 44,2 milj. €
Lainamäärä €/asukas 3 340 € 3 565 €
Nettovelka €/asukas 1 661 € 1 921 €
Nettoinvestoinnit 5,6 milj. € 7,0 milj. €
Kertynyt ylijäämä 22,6 milj. € 19,5 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas 1 829 € 1 570 €

Tilastojulkaisu

Kalajoen kaupungin visualisoituun tilastojulkaisuun on koottu keskeisiä väestöä, muuttoliikettä ja työpaikkoja koskevia tietoja. Julkaisussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen avointa rajapintaa maksuttomien tietojen osalta. Nämä tiedot päivittyvät automaattisesti kun Tilastokeskus päivittää tietoja.

Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen maksullisia tietokantoja tarkempien tietojen osalta. Nämä tiedot päivitetään raportille manuaalisesti kerran vuodessa. Päivitys on tehty 21.5.2021.

Tilastojulkaisuun pääset tästä.