Kalajoella vahva talous.

Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2015 ja 2016).

TP2016TP2015
Asukasluku12 56712 615
Veroprosentti20 %20 %
Toimintatuotot21,7 milj. €21,9 milj. €
Toimintakulut85,7 milj. €83,3 milj. €
Verotulot39,1 milj. €38,5 milj. €
Valtionosuudet30,7 milj. €29,4 milj. €
Vuosikate5,9 milj. €6,8 milj. €
Tilikauden ylijäämä-0,2 milj. €2,3 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas-16180
Lainakanta32,6 milj. €32,7 milj. €
Lainamäärä €/asukas2 866 €2 590 €
Nettovelka €/asukas1 317 €1 358 €
Nettoinvestoinnit5,5 milj. €5,0 milj. €
Kertynyt ylijäämä18,2 milj. €18,4 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas1 447 €1 457 €