Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2020 ja 2019)

Tunnusluku Tilinpäätös 2020 Tilinpäätös 2019
Asukasluku 12 416 12 373
Veroprosentti 20 % 20 %
Toimintatuotot 21,0 milj. € 22,0 milj. €
Toimintakulut 93,2 milj. € 90,5 milj. €
Verotulot 43,0 milj. € 41,5 milj. €
Valtionosuudet 37,8 milj. € 31,8 milj. €
Vuosikate 9,2 milj. € 5,9 milj. €
Tilikauden ylijäämä 1,02 milj. € 0,02 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas 82,6 1,2
Lainakanta 39,7 milj. € 44,9 milj. €
Lainamäärä €/asukas 3 201 € 3 633 €
Nettovelka €/asukas 1 625 € 2 196 €
Nettoinvestoinnit 3,7 milj. € 7,6 milj. €
Kertynyt ylijäämä 18,3 milj. € 17,3 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas 1 475 € 1 397 €

Tilastojulkaisu

Kalajoen kaupungin visualisoituun tilastojulkaisuun on koottu keskeisiä väestöä, muuttoliikettä ja työpaikkoja koskevia tietoja. Julkaisussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen avointa rajapintaa maksuttomien tietojen osalta. Nämä tiedot päivittyvät automaattisesti kun Tilastokeskus päivittää tietoja.

Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen maksullisia tietokantoja tarkempien tietojen osalta. Nämä tiedot päivitetään raportille manuaalisesti kerran vuodessa. Päivitys on tehty 21.5.2021.

Tilastojulkaisuun pääset tästä.