Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2021 ja 2020)

Tunnusluku Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020
Asukasluku 12 407 12 400
Veroprosentti 20 % 20 %
Toimintatuotot 23,4 milj. € 21,0 milj. €
Toimintakulut 99,4 milj. € 93,2 milj. €
Verotulot 45,5 milj. € 43,0 milj. €
Valtionosuudet 36,3 milj. € 37,8 milj. €
Vuosikate 6,6 milj. € 9,2 milj. €
Tilikauden ylijäämä 1,2 milj. € 1,02 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas 94,40 82,7
Lainakanta 44,2 milj. € 39,7 milj. €
Lainamäärä €/asukas 3 565 € 3 205 €
Nettovelka €/asukas 1 921 € 1 627 €
Nettoinvestoinnit 7,0 milj. € 3,7 milj. €
Kertynyt ylijäämä 19,5 milj. € 18,3 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas 1 570 € 1 475 €

Tilastojulkaisu

Kalajoen kaupungin visualisoituun tilastojulkaisuun on koottu keskeisiä väestöä, muuttoliikettä ja työpaikkoja koskevia tietoja. Julkaisussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen avointa rajapintaa maksuttomien tietojen osalta. Nämä tiedot päivittyvät automaattisesti kun Tilastokeskus päivittää tietoja.

Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen maksullisia tietokantoja tarkempien tietojen osalta. Nämä tiedot päivitetään raportille manuaalisesti kerran vuodessa. Päivitys on tehty 21.5.2021.

Tilastojulkaisuun pääset tästä.