Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2020 keskeisimmät tunnusluvut

Asukasluku 12 382
Tuloveroprosentti 21 %
Toimintatuotot 22,5 milj. €
Toimintakulut 93,4 milj. €
Verotulot 43,2 milj. €
Valtionosuudet 33,8 milj. €
Vuosikate +6,9 milj. €
Nettoinvestoinnit 5,8 milj. €
Lainakanta 71,5 milj. €
Lainamäärä per asukas 5 774 €
Ylijäämä +2,04 milj. €
Toimintakulut 2020
Toimintatuotot 2020  Verotulot 2020