Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2018 keskeisimmät tunnusluvut

Asukasluku 12 586
Tuloveroprosentti 20 %
Toimintatuotot 21,4 milj. €
Toimintakulut 85,7 milj. €
Verotulot 39,6 milj. €
Valtionosuudet 30,9 milj. €
Vuosikate +6,7 milj. €
Nettoinvestoinnit 13,1 milj. €
Lainakanta 46,9 milj. €
Lainamäärä per asukas 3 723 €
Ylijäämä +0,1 milj. €
Toimintakulut 2018
Toimintatuotot 2017  Verotulot 2017