Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2021 keskeisimmät tunnusluvut

Tunnusluku Tunnusluvun arvo
Asukasluku 12 395
Tuloveroprosentti 21 %
Toimintatuotot 22,5 milj. €
Toimintakulut 94,9 milj. €
Verotulot 42,4 milj. €
Valtionosuudet 35,7 milj. €
Vuosikate +6,1 milj. €
Nettoinvestoinnit 8,9 milj. €
Konsernin lainakanta per asukas 6 560 €
Ylijäämä +0,3 milj. €
Toimintakulut tiliryhmittäin 2021 Toimintakulut palvelualueittain 2021
Toimintatuotot tiliryhmittäin 2021  Verotulot 2021