Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2017 keskeisimmät tunnusluvut

Asukasluku 12 648
Tuloveroprosentti 20 %
Toimintatuotot 21,3 milj. €
Toimintakulut 84,5 milj. €
Verotulot 38,6 milj. €
Valtionosuudet 30,1 milj. €
Vuosikate +5,8 milj. €
Nettoinvestoinnit 10,6 milj. €
Lainakanta 40,4 milj. €
Lainamäärä per asukas 3 204 €
Ylijäämä +0,9 milj. €
Toimintakulut 2017
Toimintakulut tiliryhmittäin 2017
Toimintatuotot 2017  Verotulot 2017