Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle. Vuoden 2023 talousarvio avautuu tästä linkistä.

Kalajoen kaupungin talousarvion 2023 visualisointiraportissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja.

Talousarvion 2023 keskeisimmät tunnusluvut

Tunnusluku Tunnusluvun arvo
Asukasluku 12 277
Tuloveroprosentti 8,36 %
Toimintatuotot 11,8 milj. €
Toimintakulut 49,1 milj. €
Verotulot 27 milj. €
Valtionosuudet 16,7 milj. €
Vuosikate +6,4 milj. €
Nettoinvestoinnit  12,3 milj. €
Konsernin lainakanta per asukas 6 884 €
Ylijäämä +1,4 milj. €