Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2018 keskeisimmät tunnusluvut

Asukasluku12 586
Tuloveroprosentti20 %
Toimintatuotot21,4 milj. €
Toimintakulut85,7 milj. €
Verotulot39,6 milj. €
Valtionosuudet30,9 milj. €
Vuosikate+6,7 milj. €
Nettoinvestoinnit13,1 milj. €
Lainakanta46,9 milj. €
Lainamäärä per asukas3 723 €
Ylijäämä+0,1 milj. €
Toimintakulut 2018
Toimintatuotot 2017 Verotulot 2017