Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle. Vuoden 2022 talousarvio avautuu tästä linkistä.

Kalajoen kaupungin talousarvion 2022 visualisointiraportissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja.

Talousarviosta 2022 on tehty talousarvioanimaatio, johon voit tutustua Kalajoen kaupungin Quickchannel kanavalla tai alapuolen kuvalinkistä.

Kalajoen kaupungin talousarvio 2022 videoesityksen aloituskuva.

Talousarvion 2022 keskeisimmät tunnusluvut

Tunnusluku Tunnusluvun arvo
Asukasluku 12 397
Tuloveroprosentti 21 %
Toimintatuotot 22,0 milj. €
Toimintakulut 98,1 milj. €
Verotulot 44,2 milj. €
Valtionosuudet 38,7 milj. €
Vuosikate +7,1 milj. €
Nettoinvestoinnit  9,6 milj. €
Konsernin lainakanta per asukas 6 560 €
Ylijäämä +1,7 milj. €