Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2019 keskeisimmät tunnusluvut

Asukasluku 12 514
Tuloveroprosentti 21 %
Toimintatuotot 21,6 milj. €
Toimintakulut 90,4 milj. €
Verotulot 42,6 milj. €
Valtionosuudet 31,5 milj. €
Vuosikate +5,8 milj. €
Nettoinvestoinnit 7,7 milj. €
Lainakanta 51,1 milj. €
Lainamäärä per asukas 4 082 €
Ylijäämä +0,03 milj. €
Toimintakulut 2019
Toimintatuotot 2019  Verotulot 2019