Kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Osavuosikatsauksissa tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä miten talousarviota on noudatettu.

Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä ja valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2022 tilinpäätösasiakirja avautuu tästä linkistä

Kalajoen kaupungin tilinpäätöksen 2022 visualisointiraporttiin on koottu tilinpäätöksen pääkohtia visuaalisina esityksinä. Visualisoinnissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja.

Tilinpäätöksestä 2020 on tehty tilinpäätösanimaatio, jonka voit katsoa Kalajoen kaupungin YouTube-kanavalta.

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsauksessa raportoidaan kerran vuodessa 30.6. toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Osavuosiraportti on osa toiminnan ja talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmää. Raportilla vaikutetaan kulumassa olevan tilivuoden toimintaan esimerkiksi talousarviomuutoksilla, jos siihen on tarvetta. Lisäksi se antaa pohjaa seuraavan talousarvion raamitukseen ja tasapainotukseen. Osavuosikatsaus ei ole talousarvion muutosasiakirja. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan ensiksi kaupungin kokonaiskehitystä ja sen jälkeen on palvelukohtainen esittely.

Kalajoen kaupungin osavuosikatsauksen visualisointiin on koottu osavuosikatsauksen pääkohtia. Visualisoinnissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä kesäkuun lopun tilanteessa vuosilta 2021 ja 2020. Visualisoinnissa voidaan  tarkastella myös tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin.