Kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Osavuosikatsauksissa tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä miten talousarviota on noudatettu.

Tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä ja valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan kahdesti vuodessa (30.4. ja 31.8.) toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Osavuosiraportit ovat osa toiminnan ja talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmää. Raporteilla vaikutetaan kulumassa olevan tilivuoden toimintaan esimerkiksi talousarviomuutoksilla, jos siihen on tarvetta. Lisäksi se antaa pohjaa seuraavan talousarvion raamitukseen ja tasapainotukseen. Osavuosikatsaus ei ole talousarvion muutosasiakirja. Osavuosikatsauksissa tarkastellaan ensiksi kaupungin kokonaiskehitystä ja sen jälkeen on palvelukohtainen esittely.